NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Dary osvobozené od daně z příjmů v roce 2022/23

Dary osvobozené od daně z příjmů v roce 2022/23 

Od daně z příjmů jsou osvobozené dary, jejichž hodnota od jednoho dárce nepřesáhne částku 15.000 Kč za rok (zdaňovací období) bez ohledu na to, kdo je dárcem.

Bez ohledu na výši daru, jsou vždy od daně z příjmů osvobozeny dary a příjmy:

  1. od příbuzného v linii přímé a linii vedlejší, tedy dary od rodičů, prarodičů, dětí, vnoučat, manžela, sourozence, strýce, tety, synovce nebo neteře, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů,
  2. od osob, se kterými obdarovaný před získáním daru žil alespoň rok ve společné domácnosti, a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl výživou odkázán na tuto osobu, 
  3. ze svěřenského fondu z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn osobou uvedenou v bodě 1) nebo 2) nebo přímo příjemcem (obmyšleným).  

 

Podání Daňového přiznání za rok 2022

Dříve používanou darovací daň nahradila daň z příjmů. Do daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2022 podanou v roce 2023 se zahrnují(uvádějí) jen dary z předchozího roku 2022, které nejsou od daně osvobozené a nebo mají povinnost dle zákona být uvedny v daňovém přiznání (ale daň se z nich neplatí - oznamovací povinnost pri daru nad 5.000.000,-Kč).

Termíny pro odevzdání daňového přiznání k dani z příjmů v roce 2023   

Daňové přiznání k dani z příjmů se zpravidla podává do 31. března následujícího roku, za rok 2022 je třeba ho podat do 1. dubna 2023.

Pokud se zdaňovací období liší od kalendářního roku, daňové přiznání se podává do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

Ti, kdo mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo jejich daňové přiznání zpracovává daňový poradce, daňové přiznání podávají nejpozději do šesti měsíců po uplynutí příslušného zdaňovacího období. 

Zákon, kterým se řídí danění darů

  • Zákon o daních z příjmů
  • Paragraf 4a zákona o daních z příjmů - Osvobození bezúplatných příjmů
  • Paragraf 10 odst. 3 zákona o daních z příjmů - Ostatní příjmy
  • Více zde Finanční sprava