NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Nenechte svůj majetek propadnout státu. Dobročinnou závěť od notáře můžete mít nyní skoro zadarmo

Nemáte nikoho, kdo by po vás dědil, a začínáte myslet na věci příští? Nedovolte, aby váš majetek propadl státu, raději ho odkažte pro dobročinnost.

Trápí vás, že nemáte dědice, a přemýšlíte, co se jednou, po vaší smrti, stane s vaším majetkem? V případě, že lidé zemřou bez dědiců a nesepíšou závěť, nebo jejich dědicové pozůstalost odmítnou, připadne majetek po zemřelém jako tzv. odúmrť. Stát takto získává lecjaký majetek a někdy i velmi hodnotný. 

V roce 2022 řešil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových podle své výroční zprávy 1480 případů takzvaných odúmrtí, kdy dohromady šlo o majetek v hodnotě více než 263 000 000 Kč. A to není malá částka. Proč ji neponechat státu, který mnohdy není dobrým hospodářem, ale raději pomoct nějaké charitativní organizaci?

V polovině září začala akce Měsíc dobročinné závěti, která potrvá až do 13. října 2023. Lidé, kteří odkážou v závěti sepsané u notáře svůj majetek nebo jeho část na dobročinné účely, dostanou částečně zpět notářský poplatek, který musejí uhradit notáři za sepsání závěti. Proplatí jim ho koalice „Za snadné dárcovství“, která – za finančního přispění Nadace Via – akci vyhlašuje.

Na budoucí dobročinnost by mohli myslet například lidé, kteří nemají zákonného a zatím ani závětního dědice.