NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.
 

Vítejte v EURA řešení DĚDICTVÍ na MÍRU v celé ČR

Pomůžeme Vám ujasnit si Vaše prioritypožadavky, jak rozdělit VAŠE DĚDICTVÍ až tady NEBUDETE a objektivně posoudit, zda je ZÁVĚŤ, PŘEVOD majetku za života na dětiVYDĚDĚNÍ dětí, ODKAZ majetku CHARITĚ nebo vytvoření osobního či rodinného SVĚŘENSKÉHO FONDU pro Vámi zamýšlený způsob rozdělení Vašeho dědictví  tím nejvhodnějším řešením. Vyhodnotíme všechna rizikavýhodynevýhody i náklady související s různými řešeními této situace. Díky tomu se můžete odpovědně rozhodnout a ujistit se, že jste vybrali to nejvhodnější řešení, které  bude dlouhodobě naplňovat Vaše cíle.

Naši specialisté v celé České republice Vás provedou komplexní realizací od Vašich požadavků k přípravě řešení záměru na míru, vypracování darovací smluvy advokátem nebo notářem, objednání a doprava k notáři, sepis závěti, pořízení pro případ smrti, vydědění dětí nebo odkazu majetku k charitativním účelům.

Výběr poskytovaných služeb dle rozsahu: 


Dstart - návrh možných řešení DĚDICTVÍ ZDARMA on-line v EURA chatu vpravo dole v celé ČR.


Dzastupování - pomůžeme Vám s výběrem ZASTUPOVÁNÍ dědice nebo dědiců v dědickém řízení u NOTÁŘE z řad spolupracujících advokátů v celé ČR. Vytvoříme s Vámi možné návrhy řešení situace, kdy jako dědic (dědicové) řešíte majetek, který Vám má náležet. Na základě Vašich rodinných rozepří vytvoříme možné návrhy řešení, profesionálně Vám navrhneme nejvhodnějším řešením a možnou následnou realizací v rámci narovnání rodinných sporů a řešení smírů.


Dsmlouva - DAROVÁNÍ definováno jako dobrovolný a  bezplatný převod vlastnického práva. Darovat je přitom možné cokoliv, movité předměty i nemovitosti. Štědrý dárce pak může darovat klidně celý svůj majetek, a to osobě či osobám, které uzná za vhodné nebo charitě. V souvislosti se sepsáním darovací smlouvy se většinou darují automobilynemovitosti cennosti, jako jsou šperkyobrazy a jiná umělecká díla. Darovat je možné také finanční obnos či živé zvíře. Pro informace k možnému vypracování DAROVACÍ SMLOUVY na nemovitou věc (byt, dům, garáž, pole, les, pozemek atd...) s možností zřízením VĚCNÉHO BŘEMENE služebnosti užívání a dožití s vypracováním návrhu na VKLAD k příslušnému Katastrálnímu úřadu u spolupracující advokátní kanceláře nebo notářství nás kontaktujte ZDARMA.


Dnadace - příprava podkladů k založení NADACE ZDARMA v celé ČR. NADACE je založena za účelem určitého prospěšného účelu. Příkladem může být podpora výzkum nevyléčitelných nemocí, podpora sportu, podpora nezopatřených dětí, podpora diecéze, vyplácení stipendií pro nadané děti nebo péče o kulturní památky atd.


Dfond - zřízení SVĚŘENSKÉHO FONDU od 4.490,-Kč v celé ČR. Svěřenský fond RODINNÝ je založen za soukromým účelem ve prospěch rodiny – rodiče nebo prarodiče jej založí ve prospěch dětí, vnoučat a dalších generací. V takovém případě většinou není zájem podporovat dobročinné účely – nebo minimálně nejde o  primární cíl. Svěřenský fond CHARITATIVNÍ muže být založeny za určitým účelem včetně veřejně prospěšného účelu. Příkladem může být podpora Vašeho místního hokejového klubu, místního sdružení důchodců, místní diecéze, vyplácení stipendií nebo péče o kulturní památku atd. Ve výsledku je možné, aby si lidé založili svou vlastní „ charitu“.


ZALOŽENÍ SVĚŘENSKÉHO FONDU je 100% JISTOTA místo NEJISTÉ závěti s vyděděním NEOPOMENUTELNÝCH dědiců.


Zakladatel SF - osoba/y, která/ří založí u příslušného soudu SF

Obmyšlený SF - osoba/y, která/ré za života určil zakladatel/é SF a má/jí dostat plnění - dědictví z SF

Správce/i SF - osoba/y, která/ré ovládá/jí SF


Možnosti výplaty majetku či plodů z Vašeho SVĚŘENSKÉHO FONDU (SF):

a) Za ŽIVOTA zakladatelů SF STEJNÝM dílem zakladatelům. V případě zrušení SF za života všech zakladatelů SF.

b) Za ŽIVOTA zakladatelů SF platba DŮSTOJNÉHO stáří zakladatelům. SF jako alternativa převodu majetku za života na syna, či dceru, atd.. . Kdy až po smrti zakladatele/ů dostávají obmyšlení syn, dcera, atd… to co zakladatel/é (rodiče) nespotřebovali za života a nemůže se jím stát, že by skončili bez střechy nad hlavou a nebo prostředků k důstojnému dožití. (V případě potřeby čerpání prostředků z fondu na dožití pro udržení standardu, který měli doposud.)

c) Po SMRTI JEDNOHO ze zakladatelů SF VÝPLATA pouze DRUHÉMU ze zakladatelů SF, či pokračování SF beze změny dále. SF jako alternativa převodu majetku za života na syna, či dceru, atd.. . Kdy až po smrti posledního zakladatele dostávají OBMYŠLENÍ to, co zakladatel/é - rodiče, babička, dědeček nespotřebovali za života a nemůže se jím stát, že by skončili bez střechy nad hlavou a nebo prostředků k důstojnému dožití. (Možná varianta pro manžele, v případě zrušení SF za života druhého zakladete, po úmrtí prvního zakladatele. Žádné dědictví majetku vloženého zakladatelem/i ze života, nebo před smrtí do SF u notáře po zesnulé manželce nebo manželovi)

d) Po SMRTI VŠECH zakladatelů SF (jeden nebo více) VÝPLATA jedině OBMYŠLENÝM, které za života určil/li a dle podmínek, které stanovil/i za života. SF jako alternativa převodu majetku za života na vnuka, vnučku, syna, či dceru, atd… . Kdy až po smrti všech zakladatel/ů dostávají obmyšlení vnuk, vnučka, syn, či dcera atd.. to co zakladatel/é - rodiče či rodiče jejich matky či otce nespotřebovali za života a nemůže se jím stát, že by skončili bez střechy nad hlavou a nebo prostředků k důstojnému dožití a dále rozhodnou jak poslední správce SF po smrti zakladatele/lů (správců SF) má postupovat. Možné varianty, které Vás napadnou jsou řešeny na míru, např. až obmyšlení dostudují vysokou školu nebo budou mít 18 až 40 let věku. (převod majetku na obmyšlené až budou mít více let a nenastane situace "RYCHLE NABYL, RYCHLE POZBYL"), do té doby RENTA z plodů fondu. Výše měsíční renty (důchodu od zakladatele/ů) může být jakákoli. Při založení fondu se doporučuje nastavení od 1.000,-Kč do 10.000,-Kč/měs.. V případě, že NEDOSTUDUJÍ vysokou školu možné řešení a MOTIVACE ke studiu a to třeba 50% majetku z SF DOSTANE charita, atd.. (nastavení plnění z SF je individuální podle Vašich přání a požadavků).


Příklad:

Zakladatelé jsou MANŽELÉ, každý z nich má z PRVNÍCH manželství JEDNO dítě a z DRUHÉHO (nynějšího) manželství DVĚ děti (avšak jedno z toho nepovedené, nestýká se s rodiči, čeká až bude dědit, atd…) a manželé mají ve vlastnictví 2x NEMOVITOST (Rodinný dům, kde bydlí a Byt, který pronajímají a inkasují nájemné)

Rozhodli se vytvořit SF za života a tímto komplexně vyřešit  DĚDICTVÍ podle jejich PŘEDSTAV až tady NEBUDOU.

Vytvořili Rodinný SF, kdy SF má TŘI Svěřenské správce a to PRVNÍ správce je  Zakladatel (manžel), DRUHÝ správce je  Zakladatel (manželka), TŘETÍ správce je Specialista na správu majetku (do počtu pro splnění zákona), kdy musí všichni TŘI správci rozhodovat ve shodě (možno nastavit dle konkrétního případu). Takto nastavili přesné postupy pro Svěřenské správce za života Zakladatelů (správců SF), a dále po smrti prvního a druhého Zakladatele (správce SF).

Do KONCE života zakladatele/ů a nebo v jejich nemohoucnosti Správci SF použijí plody nebo majetek fondu na jejich zaopatření k důstojnému dožití. Až po smrti posledního zakladatele je připuštěno v SF rozdrobení majetku na obmyšlené, a to takto:  

poslední TŘETÍ správce SF převede BYT na povedené dítě z druhého manželství, nepovedené dítě z druhého manželství NEDOSTANE ze Svěřenského fondu NIC. Dále poslední TŘETÍ správce SF Rodinný dům prodá a bude vyplácet KAŽDÝ měsíc rentu z SF oběma dětem z PRVNÍCH manželství ve výši 5.000,-Kč  a povedenému dítěti z DRUHÉHO manželství (nynějšího) ve výši 10.000,-Kč. V případě úmrtí jakéhokoli dítěte, které dostává rentu z SF, bude správce SF vyplácet jeho zákonným dětem (vnoučatům) rovným dílem jako by vyplácel zemřelému obmyšlenému.

Po VYČERPÁNÍ prostředku z prodeje Rodinného domu Svěřenský fond ZANIKNE.

(Prodej RD příjem do fondu 5.000.000,- tudíž renta se vyplácí ve výši 20.000,-Kč/měs., /2x 5.000,-Kč/měs + 1x 10.000,-Kč/měs/ což znamená  necelých 21 let. Vzpomínka na zakladatele SF každý měsíc na výpise z účtu obmyšlené/ho/ných. Výhodnější varianta s odkazem každoměsíční vzpomínky na ZAKLADATELE SF oproti variantě jak říká české příslovy: "RYCHLE NABYL, RYCHLE POZBYL")


Všem klientům EURA divize DĚDICTVÍ děkujeme za důvěru a níže uvedené recenze.

Svěřenský fond, zakladatel Petr H., Praha

Dobrý den, jmenuji se Petr H. a pocházím z Prahy. Můj příběh je zajímavý tím, že jsem nechtěl dopadnout  jako můj starší soused o dvě patra výše. Převedl byt v hodnotě 6.000.000,- Kč na syna a zřídil si na katastru ( listu vlastnictví ) při převodu věcné břemeno dožití v převáděném bytě. Myslím si, že se to, co se stalo poté, by asi nikdo nechtěl zažít. A proto jsem se rozhodl, že nechci, aby skončil můj majetek ve špatných rukou, i když by to byl můj syn. Jak říká jedno české přísloví:  lehce nabyl lehce pozbyl. Pokračování zde

Svěřenský fond, zakladatele Rostislav a Marie P., Ostrava

Dobrý den, děkujeme společnosti EURA za profesionální řešení naší situace v roce 2011 a taktéž v roce 2014. Přikládáme příběh, který jsme zažili pro další, kteří neví jak vyřešit majetek, když mají nepodařeného syna a snachu. S pozdravem manžele Rostislav a Marie P.

V roce 2011 jsme s hruzou zjistili, že syn a snacha se topí v dluzích, když si k nám chodili půjčovat peníze. Ze začátku jsme netušili, že je to tak vážné. Po nějaké době přinesla pošťačka se jménem syna dopis, kde na obálce byl exekutorský úřad. My s manželkou jsme nikdy nic podobného nezažili a syn musel s pravdou ven. Sdělil nám, že splátky dluhů hradí našimi půjčkami a pokud jim ještě chybělo, tak si vzali novou půjčku. Pokračování zde

Svěřenský fond, zakladatelka Žaneta F., Jihlava

Dobrý den, po úmrtí manžela, který si přál abych po mé smrti  vše věnovala na charitu, protože jsme neměli děti, jsem využila možnosti svěřenského fondu a vložila celý naš majetek do charitativního fondu.  Nadefinovala jsem, že po mé smrti se prodá veškerý majetek fondu a  výtěžek se použije na předem nadefinováné charitativní účely. V mém případě na dva dětské domovy. Pokračování zde

Svěřenský fond, zakladatel Bohumil T., Plzeň

Dobrý den, předem děkuji společnosti EURA za vyřešení mé životní situace, a to rozdělení dědictví za života, kdy vše nastane až tady nebudu. Ještě jednou moc děkuji.

Můj věk se přehoupnul přes 50 let a já zjistil, že majetek, který jsem nashromáždil má vysokou hodnotu. Když se mi náhodou něco stane, tak vzniknou velké hádky a rozepře. Všem chci něco dát, a to i bývalé manželce, našim třem dětem, také součastné přítelkyni, se kterou mám další 2 děti a také něco na charitu. Našel jsem možnost na doporučení notáře, že nejvhodnější by byl vhodný svěřenský fond k rozkličování majetku přesně podle mých představ. Má představa byla, nepřevádět majetek za života, avšak až po mé smrti přesně tak, jak já si přeji. Po vysvětlení od notáře, že závět je sice dobrá, ale v mém případě dosti složitá při dědickém řízení kdy se může stát, že dědictví se potáhne strašně dlouho. Potřeboval jsem vyřešit více nemovitostí, peněžní prostředky a akcie. Pokračování zde

Další reference EURA řešení DĚDICTVÍ zde

Akční zboží

DĚDICKÝ PLÁN - Návrh možných řešení DĚDICTVÍ + EURA poradna ZDARMA
DĚDICKÝ PLÁN - Návrh možných řešení DĚDICTVÍ + EURA poradna ZDARMA
Kód: 67/DST
Značka: EURA divize DĚDICTVÍ
Záruka: doživotní
DĚDICKÝ PLÁN - Návrh možných řešení DĚDICTVÍ: Dstart - návrh možných řešení DĚDICTVÍ on-line od 390,-Kč nebo se zeptejte v EURA chatu vpravo dole ZDARMA. Daktiv - návrh možných řešení DĚDICTVÍ on-line, podrobný rozbor možností pro konkrétní případ.  Dkomplet - podrobný rozbor možností DĚDICTVÍ on-line pro konkrétní případ, příprava seznamu smluvní dokumentace, předání...
od 390 Kč
Vypracování ONLINE
Detail
založení svěřenského fondu
 • 2 990 Kč
  100 %
INFORMACE ke zřízení Svěřenského fondu + EURA poradna ZDARMA
Kód: 85/TEL
Značka: EURA divize DĚDICTVÍ
Záruka: doživotní
NABÍZÍME Vám možnosti zodpovězení Vaších dotazů před zřízením Vašeho SVĚŘENSKÉHO FONDU. Vyberte jednu z možností a) TELEFONICKY (informace ZDARMA) nebo b) OSOBNÍ NÁVŠTĚVA u Vás (objenávku provedete v systému níže). V případě zjištění vhodnosti řešení Vaší sitauce VAŠÍM OSOBNÍM SVĚŘNSKÝM FONDEM, tak zaplacená částka za službu osobní návštěva a poskytnutí informací před zřízením Svěřenského fondu...
od 0 Kč
TELEFONICKÝ rozhovor od EURA
Detail
Tip
Darovací smlouva s věcným břemenem
 • 1 490 Kč
  100 %
Informace k vypracování DAROVACÍ smlouvy na NEMOVITOST s VĚCNÝM břemenem - realizace přes spolupracující ADVOKÁTNÍ kancelář
Kód: 44
Značka: EURA divize DĚDICTVÍ
Záruka: doživotní
Informace ZDARMA od EURA k vypracování DAROVACÍ smlouvy na nemovitost s VĚCNÝM břemenem UŽÍVÁNÍ/DOŽITÍ/VÝMĚNEK (BYT, RODINNÝ DŮM, GARAŽ, CHATA, POLE, LES, ZAHRADA, POZEMEK, atd..) + AKCE 2023/2024 (k DAROVACÍ smlouvě vypracování NÁVRHU na VKLAD k příslušnému Katastrálnímu úřadu ZDARMA). Prosíme o VÝBĚR požadované varianty smluvní dokumentace dle Vašich potřeb níže.(Pokud potřebujete POMOCI...
0 Kč
Informace a realizace ZDARMA od EURA
Novinka
SF celkem
 • 79 980 Kč
  100 %
Založení NADACE nebo NADAČNÍHO SVĚŘENSKÉHO FONDU + EURA poradna ZDARMA
Kód: 47/ANO
Značka: EURA divize DĚDICTVÍ
Záruka: doživotní
ZALOŽENÍ CHARITATIVNÍHO SVĚŘENSKÉHO FONDU (SF) nebo NADACE + AKCE: zřízení od EURA ZDARMA. Součástí uvedené akční ceny je uskutečnění Osobní návštěvy v místě bydliště nebo podníkání Zakladatele/ů před zřízením charitativního SF nebo NADACE ve výši 4.490,-Kč, která je ZDARMA a Zakladatel/lé za objednávku a uskutečnění Osobní návštěvy před zřízením charitativního SF nebo NADACE s rozpravou o...
od 0 Kč
SPRÁVA SVĚŘENSKÉHO FONDU nebo NADACE
Detail
Akce Tip
SF celkem
 • 79 980 Kč
  25 %
Založení RODINNÉHO Svěřenského FONDU nebo NADACE + EURA poradna ZDARMA
Kód: 50/BEZ
Značka: EURA divize DĚDICTVÍ
Záruka: doživotní
ZALOŽENÍ RODINNÉHO SVĚŘENSKÉHO FONDU (SF) nebo NADACE zřízení SF od 0,-Kč (založení CHARITATIVNÍHO SF)* zřízení NADACE  od 0,-Kč (založení CHARITATIVNÍ NADACE)* AKCE (-25%)*:  zřízení rodinného SF od 55.495,-Kč* bez MAJETKU (založení SF bez majetku)* zřízení rodinného SF od 70.495,-Kč* s MAJETKEM (založení SF s 1x NEMOVITOSTÍ nebo 1x PODÍL ve FIRMĚ)* * Akce platná do...
od 59 985 Kč
SPRÁVA SVĚŘENSKÉHO FONDU nebo NADACE
Detail

Novinky

Akce
Darovací smlouva bez věcného břemena
 • 1 490 Kč
  100 %
Informace k vypracování DAROVACÍ smlouvy na NEMOVITOST - realizace přes spolupracující ADVOKÁTNÍ kancelář
Kód: 38
Značka: EURA divize DĚDICTVÍ
Záruka: doživotní
Informace ZDARMA od EURA k vypracování DAROVACÍ smlouvy na nemovitost (BYT, RODINNÝ DŮM, GARAŽ, CHATA, POLE, LES, ZAHRADA, POZEMEK, atd..) + AKCE 2023/2024 (k DAROVACÍ smlouvě vypracování NÁVRHU na VKLAD k příslušnému Katastrálnímu úřadu ZDARMA). Prosíme o VÝBĚR požadované varianty smluvní dokumentace dle Vašich potřeb níže.(Pokud potřebujete POMOCI se stanovením správné varianty...
0 Kč
Informace a realizace ZDARMA od EURA