NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Založení NADACE nebo NADAČNÍHO SVĚŘENSKÉHO FONDU + EURA poradna ZDARMA

 
Novinka Efekt lupa

ZALOŽENÍ CHARITATIVNÍHO SVĚŘENSKÉHO FONDU (SF) nebo NADACE

+ AKCE: zřízení od EURA ZDARMA.

Součástí uvedené akční ceny je uskutečnění Osobní návštěvy v místě bydliště nebo podníkání Zakladatele/ů před zřízením charitativního SF nebo NADACE ve výši 4.490,-Kč, která je ZDARMA a Zakladatel/lé za objednávku a uskutečnění Osobní návštěvy před zřízením charitativního SF nebo NADACE s rozpravou o vystihnutí záměru Zakladatele/ů a fungováním charitativního SF nebo NADACE za jeho/jejich života, a dále po něm nic neplatí. Akční cena zřízení od EURA ZDARMA nezahrnuje (pokud není při osobní návštěvě dohodnuto jinak) poplatky za Notářské služby, a dále poplatky za Vklad nemovitého majetku u příslušného Katastrálního úřadu nebo poplatky za Vklad podílu firmy u příslušného soudu do charitativního SF nebo NADACE. Akční cena zřízení  od EURA ZDARMA charitativního SF nebo NADACE je podmíněna SPRAVOU charitativního SF nebo NADACE od EURA.

ZASTUPOVÁNÍ od EURA při vzniku NADACE nebo SF NADAČNÍHO FONDU v AKČNÍ ceně ZDARMA.


Dostupnost Zvolte variantu BEZ SPRÁVY SPRÁVA SVĚŘENSKÉHO FONDU nebo NADACE
Profesionální správa od EURA ?
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Běžná cena 79 980 Kč 79 980 Kč od 79 980 Kč
Ušetříte 39 990 Kč (–50 %) 79 980 Kč (–100 %) 79 980 Kč (–100 %)
39 990 Kč / ks 0 Kč / ks od 0 Kč    
Kód produktu 47/NE 47/ANO Zvolte variantu
Značka EURA divize DĚDICTVÍ
Webová stránka značky eura-holding.eu
Kategorie Převod majetku na CHARITU
Záruka doživotní
 

Proč založit nadacI a nadační fond

Nadace je právnickou osobou založenou k tomu, aby trvale sloužila společensky nebo hospodářsky užitečnému účelu. Účel může být veřejně prospěšný (spočívá v podpoře obecného blaha) nebo dobročinný (spočívá v podpoře určitého okruhu osob). Nadace se zakládá nadační listinou, pro kterou zákon vyžaduje formu veřejné listiny – notářského zápisu. Podobný legislativní rámec má i nadační fond.

Nadační listinou může být pořízení pro případ smrti nebo zakládací listina. Zakládací listina může být pořízena jednou nebo více osobami, které však musí vždy ve věci nadace jednat jednomyslně. Náležitosti nadační listiny stanoví občanský zákoník.

Založení nadace pořízením pro případ smrti nabývá účinnosti smrtí zůstavitele, přičemž vklad se do nadace vnáší povoláním nadace za dědice nebo nařízením odkazu. Sepisuje-li pořízení pro případ smrti notář, máte jistotu, že listina bude obsahovat veškeré zákonem stanovené náležitosti.

Vklad do nadace může být peněžitýnepeněžitý, souhrnná výše vkladů pak musí odpovídat nejméně částce 500 000 Kč. Nepeněžitý vklad do nadace musí splňovat předpoklad trvalého výnosu a nesmí sloužit jako jistota.

Orgány nadace jsou alespoň tříčlenná správní rada a také alespoň tříčlenná dozorčí rada, případně revizor. 

Příklad: Úspěšný podnikatel nebo movitý občan po odborné konzultaci s našimi specialisty založí CHARITATIVNÍ NADACI a určí dobročinný účel spočívající v úhradě nadstandardní zdravotní péče pro onkologicky nemocné děti. Složení peněžitého vkladu pro něho není problém, těžko však hledá důvěryhodné osoby, které budou chod nadace zajišťovat. Nakonec alespoň čtyři spolehlivé osoby za pomocí specialistů od nás a důkladného výběrového řízení najde, a tak vedle správní rady zřídí v nadaci jen funkci revizora.

Proč založit Svěřenský fond pro Charitu?

Charitativní Svěřenský fond muže být založeny za určitým účelem včetně veřejně prospěšného účelu. Příkladem může být podpora Vašeho místního hokejového klubu, místního združení důchodců, místní diecéze, vyplácení stipendií nebo péče o kulturní památku atd. Ve výsledku je možné, aby si lidé založili svou vlastní „ charitu“.

Je jen na Vás, kolik z Vašeho majetku bude věnováno k těmto účelům, a také přesně k jakýmkdy.

Někteří lidé si přejí poskytnout charitativní odkaz, ale aby se vyhnuli rodinnému sporu a možným dědickým záležitostem, založí během svého života svěřenský fond a vloží do něj majetek (např. rodinný dům). Takto mohou v domě nadále bydlet a užívat jej jako doposud, ale nadále nebude součástí jejich pozůstalosti a po jejich smrti přejde na charitu dle jejich vlastního výběru.

Druhá situace, kdy budou svěřenské fondy relevantní, je institut nazvaný náhradní příjemci. Většina svěřenských fondů je založena za soukromým účelem ve prospěch rodiny – rodiče nebo prarodiče jej založí ve prospěch dětí, vnoučat a dalších generací. V takovém případě většinou není zájem podporovat dobročinné účely – nebo minimálně nejde o  primární cíl.

Ovšem charita může mít i v tomto případě smysl. Co se stane, pokud by všichni členové rodiny zemřeli? Samozřejmě doufáme, že taková situace nikdy nenastane – avšak neštěstí se občas přihodí. Jestliže jsou všichni obmyšlení mrtví, připadne majetek do vlastnictví státu. Až dosud jsme nepotkali jediného klienta, kterému by takový výsledek vyhovoval! Dobře napsaná zakládací dokumentace svěřenského fondu proto vždy zahrnuje alespoň jednu charitu jako „poslední možnost“. Znamená to, že pokud nastane neočekávané, Váš majetek alespoň poslouží dobré věci.

V dalších případech jsou svěřenské fondy zakládány za konkrétním cílem, např. financování vzdělání vnoučat. Co se stane, až všechna vnoučata odpromují? Charita může být pro takové situace další možnou volbou.

Informujte se o vhodnosti založení Vašeho Charitativního Svěřenského fondu.

ZALOŽENÍ SVĚŘENSKÉHO FONDU = 100% JISTOTA místo NEJISTÉ závěti s vyděděním NEOPOMENUTELNÝCH dědiců.

Možnosti výplaty majetku či plodů z Vašeho SVĚŘENSKÉHO FONDU (SF):

a) Za ŽIVOTA zakladatelů SF STEJNÝM dílem zakladatelům. V případě zrušení SF za života všech zakladatelů SF.

b) Za ŽIVOTA zakladatelů SF platba DŮSTOJNÉHO stáří zakladatelům. SF jako alternativa převodu majetku za života na syna, či dceru, atd.. . Kdy až po smrti zakladatele/ů dostávají obmyšlení syn, dcera, atd… to co zakladatel/é (rodiče) nespotřebovali za života a nemůže se jím stát, že by skončili bez střechy nad hlavou a nebo prostředků k důstojnému dožití. (V případě potřeby čerpání prostředků z fondu na dožití pro udržení standartu, který měli doposud.)

c) Po SMRTI JEDNOHO ze zakladatelů SF VÝPLATA pouze DRUHÉMU ze zakladatelů SF, či pokračování SF beze změny dále. SF jako alternativa převodu majetku za života na syna, či dceru, atd.. . Kdy až po smrti posledního zakladatele dostávají OBMYŠLENÍ to, co zakladatel/é - rodiče, babička, dědeček nespotřebovali za života a nemůže se jím stát, že by skončili bez střechy nad hlavou a nebo prostředků k důstojnému dožití. (Možná varianta pro manžele, v případě zrušení SF za života druhého zakladete, po úmrtí prvního zakladatele. Žádné dědictví majetku vloženého zakladatelem/i ze života, nebo před smrtí do SF u notáře po zesnulé manželce nebo manželu.)

d) Po SMRTI VŠECH zakladatelů SF (jeden nebo více) VÝPLATA jedině OBMYŠLENÝM, které za života určil/li a dle podmínek, které stanovil/i za života. SF jako alternativa převodu majetku za života na vnuka, vnučku, syna, či dceru, atd… . Kdy až po smrti všech zakladatel/ů dostávají obmyšlení vnuk, vnučka, syn, či dcera atd.. to co zakladatel/é - rodiče či rodiče jejich matky či otce nespotřebovali za života a nemůže se jím stát, že by skončili bez střechy nad hlavou a nebo prostředků k důstojnému dožití a dále rozhodnou jak poslední správce SF po smrti zakladatele/lů (správců SF) má postupovat. Možná varianta až obmyšlení dostudují vysokou školu nebo budou mít 30 let věku. (převod majetku na obmyšlené až budou mít více let a nenastane situace "RYCHLE NABYL, RYCHLE POZBYL"), do té doby renta z plodů fondu. Výše měsíční renty (důchodu od zakladatele/ů) může být jakákoli. Při založení fondu se doporučuje nastavení od 1.000,-Kč do 10.000,-Kč/měs.. V případě, že nedostudují vysokou školu možné řešení a motivace ke studiu a to třeba 50% majetku z SF dostane charita, atd.. .

Příklad: Zakladatelé jsou MANŽELÉ, každý z nich má z PRVNÍCH manželství JEDNO dítě a z DRUHÉHO (nynějšího) manželství DVĚ děti (avšak jedno z toho nepovedené, nestýká se s rodiči, čeká až bude dědit, atd…) a manželé mají ve vlastnictví 2x NEMOVITOST (Rodinný dům, kde bydlí a Byt, který pronajímají a inkasují nájemné)

Rozhodli se vytvořit SF za života a tímto komplexně vyřešit  DĚDICTVÍ podle jejich PŘEDSTAV až tady nebudou.

Vytvořili Rodinný SF, kdy SF má TŘI Svěřenské správce a to PRVNÍ správce je  Zakladatel (manžel), DRUHÝ správce je  Zakladatel (manželka), TŘETÍ správce je Specialista na správu majetku (do počtu pro splnění zákona), kdy musí všichni TŘI správci rozhodovat ve shodě (možno nastavit dle konkrétního případu). Takto nastavili přesné postupy pro Svěřenské správce za života Zakladatelů (správců SF), a dále po smrti prvního a druhého Zakladatele (správce SF).

Do KONCE života zakladatele/ů a nebo v jejich nemohoucnosti Správci SF použijí plody nebo majetek fondu na jejich zaopatření k důstojnému dožití. Až po smrti posledního zakladatele je připuštěno v SF rozdrobení majetku na obmyšlené, a to takto:  

poslední TŘETÍ správce SF převede BYT na povedené dítě z druhého manželství, nepovedené dítě z druhého manželství NEDOSTANE ze Svěřenského fondu NIC. Dále poslední TŘETÍ správce SF Rodinný dům prodá a bude vyplácet KAŽDÝ měsíc rentu z SF oběma dětem z PRVNÍCH manželství ve výši 5.000,-Kč  a povedenému dítěti z DRUHÉHO manželství (nynějšího) ve výši 10.000,-Kč. V případě úmrtí jakéhokoli dítěte, které dostává rentu z SF, bude správce SF vyplácet jeho zákonným dětem (vnoučatům) rovným dílem jako by vyplácel zemřelému obmyšlenému.

Po VYČERPÁNÍ prostředku z prodeje Rodinného domu Svěřenský fond ZANIKNE.

(Prodej RD příjem do fondu 5.000.000,- tudíž renta se vyplácí ve výši 20.000,-Kč/měs., /2x 5.000,-Kč/měs + 1x 10.000,-Kč/měs/ což znamená  necelých 21 let. Vzpomínka na zakladatele SF každý měsíc na výpise z účtu obmyšlené/ho/ných. Výhodnější varianta s odkazem každoměsíční vzpomínky na ZAKLADATELE SF oproti variantě jak říká české příslovy: "RYCHLE NABYL, RYCHLE POZBYL")

Všem klientům EURA divize DĚDICTVÍ děkujeme za důvěru a níže uvedené recenze.

Svěřenský fond, zakladatel Petr H., Praha

Dobrý den, jmenuji se Petr H. a pocházím z Prahy. Můj příběh je zajímavý tím, že jsem nechtěl dopadnout  jako můj starší soused o dvě patra výše. Převedl byt v hodnotě 6.000.000,- Kč na syna a zřídil si na katastru ( listu vlastnictví ) při převodu věcné břemeno dožití v převáděném bytě. Myslím si, že se to, co se stalo poté, by asi nikdo nechtěl zažít. A proto jsem se rozhodl, že nechci, aby skončil můj majetek ve špatných rukou, i když by to byl můj syn. Jak říká jedno české přísloví:  lehce nabyl lehce pozbyl. Pokračování zde

Svěřenský fond, zakladatele Rostislav a Marie P., Ostrava

Dobrý den, děkujeme společnosti EURA za profesionální řešení naší situace v roce 2011 a taktéž v roce 2014. Přikládáme příběh, který jsme zažili pro další, kteří neví jak vyřešit majetek, když mají nepodařeného syna a snachu. S pozdravem manžele Rostislav a Marie P.

V roce 2011 jsme s hruzou zjistili, že syn a snacha se topí v dluzích, když si k nám chodili půjčovat peníze. Ze začátku jsme netušili, že je to tak vážné. Po nějaké době přinesla pošťačka se jménem syna dopis, kde na obálce byl exekutorský úřad. My s manželkou jsme nikdy nic podobného nezažili a syn musel s pravdou ven. Sdělil nám, že splátky dluhů hradí našimi půjčkami a pokud jim ještě chybělo, tak si vzali novou půjčku. Pokračování zde

Svěřenský fond, zakladatelka Žaneta F., Jihlava

Dobrý den, po úmrtí manžela, který si přál abych po mé smrti  vše věnovala na charitu, protože jsme neměli děti, jsem využila možnosti svěřenského fondu a vložila celý naš majetek do charitativního fondu.  Nadefinovala jsem, že po mé smrti se prodá veškerý majetek fondu a  výtěžek se použije na předem nadefinováné charitativní účely. V mém případě na dva dětské domovy. Pokračování zde

Svěřenský fond, zakladatel Bohumil T., Plzeň

Dobrý den, předem děkuji společnosti EURA za vyřešení mé životní situace, a to rozdělení dědictví za života, kdy vše nastane až tady nebudu. Ještě jednou moc děkuji.

Můj věk se přehoupnul přes 50 let a já zjistil, že majetek, který jsem nashromáždil má vysokou hodnotu. Když se mi náhodou něco stane, tak vzniknou velké hádky a rozepře. Všem chci něco dát, a to i bývalé manželce, našim třem dětem, také součastné přítelkyni, se kterou mám další 2 děti a také něco na charitu. Našel jsem možnost na doporučení notáře, že nejvhodnější by byl vhodný svěřenský fond k rozkličování majetku přesně podle mých představ. Má představa byla, nepřevádět majetek za života, avšak až po mé smrti přesně tak, jak já si přeji. Po vysvětlení od notáře, že závět je sice dobrá, ale v mém případě dosti složitá při dědickém řízení kdy se může stát, že dědictví se potáhne strašně dlouho. Potřeboval jsem vyřešit více nemovitostí, peněžní prostředky a akcie. Pokračování zde

Další reference EURA řešení DĚDICTVÍ zde

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat hodnocení
Nevyplňujte toto pole:

Tým EURA divize DĚDICTVÍ, má dlouholeté zkušenosti od roku 1996  s KUPNÍMI, PŘEVODNÍMI, DAROVACÍMI a SMĚNNÝMI smlouvami dle ZÁKONŮ České republiky. Od platnosti NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU což je rok 2014 má zkušenosti se ZAKLÁDANÍM, SPRÁVOU SVĚŘENSKÝCH a CHARITATIVNÍCH FONDŮ v České republice. Veškeré smlouvy podléhající zákonu o Advokacii Vám vypracuje Advokátní kancelář (ADVOKÁT)

OBJEDNEJTE si informce ZDARMA k možnému vypracování, založení a možné další služby spojené s ruznými typy smluv dle Vašich požadavků v eshopu.

"DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA OD EURA"