NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Proč ZALOŽIT charitativní NADACI nebo NADAČNÍ FOND?

Proč založit nadacI a nadační fond

Nadace je právnickou osobou založenou k tomu, aby trvale sloužila společensky nebo hospodářsky užitečnému účelu. Účel může být veřejně prospěšný (spočívá v podpoře obecného blaha) nebo dobročinný (spočívá v podpoře určitého okruhu osob). Nadace se zakládá nadační listinou, pro kterou zákon vyžaduje formu veřejné listiny – notářského zápisu. Podobný legislativní rámec má i nadační fond.

Nadační listinou může být pořízení pro případ smrti nebo zakládací listina. Zakládací listina může být pořízena jednou nebo více osobami, které však musí vždy ve věci nadace jednat jednomyslně. Náležitosti nadační listiny stanoví občanský zákoník.

Založení nadace pořízením pro případ smrti nabývá účinnosti smrtí zůstavitele, přičemž vklad se do nadace vnáší povoláním nadace za dědice nebo nařízením odkazu. Sepisuje-li pořízení pro případ smrti notář, máte jistotu, že listina bude obsahovat veškeré zákonem stanovené náležitosti.

Vklad do nadace může být peněžitýnepeněžitý, souhrnná výše vkladů pak musí odpovídat nejméně částce 500 000 Kč. Nepeněžitý vklad do nadace musí splňovat předpoklad trvalého výnosu a nesmí sloužit jako jistota.

Orgány nadace jsou alespoň tříčlenná správní rada a také alespoň tříčlenná dozorčí rada, případně revizor. 

Příklad: Úspěšný podnikatel nebo movitý občan po odborné konzultaci s našimi specialisty založí CHARITATIVNÍ NADACI a určí dobročinný účel spočívající v úhradě nadstandardní zdravotní péče pro onkologicky nemocné děti. Složení peněžitého vkladu pro něho není problém, těžko však hledá důvěryhodné osoby, které budou chod nadace zajišťovat. Nakonec alespoň čtyři spolehlivé osoby za pomocí specialistů od nás a důkladného výběrového řízení najde, a tak vedle správní rady zřídí v nadaci jen funkci revizora.

  • Poraďte se s našimi SPECIALISTY jak vyřešit ODKAZ na CHARITU za ŽIVOTA. Kontaktujte nás zde

 

 
0
1101
Novinka
SF celkem
  • 79 980 Kč
    100 %
Založení NADACE nebo NADAČNÍHO SVĚŘENSKÉHO FONDU + EURA poradna ZDARMA
Kód: 47/ANO
Značka: EURA divize DĚDICTVÍ
Záruka: doživotní
ZALOŽENÍ CHARITATIVNÍHO SVĚŘENSKÉHO FONDU (SF) nebo NADACE + AKCE: zřízení od EURA ZDARMA. Součástí uvedené akční ceny je uskutečnění Osobní návštěvy v místě bydliště nebo podníkání Zakladatele/ů před zřízením charitativního SF nebo NADACE ve výši 4.490,-Kč, která je ZDARMA a Zakladatel/lé za objednávku a uskutečnění Osobní návštěvy před zřízením charitativního SF nebo NADACE s rozpravou o...
od 0 Kč
SPRÁVA SVĚŘENSKÉHO FONDU nebo NADACE
Detail

Stránka 1 z 1 - 1 položek celkem