NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

VYUŽITÍ Svěřenského fondu v PRAXI?

Účel svěřenského fondu může být veřejně prospěšný, a nebo soukromý

Svěřenský fond určený k soukromému účelu slouží dle zákona k  prospěchu určité osoby nebo na její památku; takto obecná definice umožňuje fond založit k širokému spektru účelů, včetně zřízení za účelem investování pro dosažení zisku.

Na svěřenský fond lze s ohledem na shora uvedené zjednodušeně nahlížet jako na anonymní majetek bez vlastníka, jehož užitky a při zániku fondu i samotný majetek náleží osobě.

Distribuce majetku

Svěřenský fond je vhodným nástrojem při záměru zakladatele za jeho života nerovnoměrně rozdělit užitky z majetku a může sloužit rovněž k  jeho ochraně. Nerovnoměrným rozdělením užitků je myšlena situace, kdy zakladatel hodlá ekonomicky zajistit více na něm závislých osob, ovšem bez možnosti, aby tyto osoby nakládaly s celým majetkem, rozhodovaly o  jeho prodeji nebo měnily výši zakladatelem určených podílů.

Svěřenský fond tak umožňuje vyvarovat se ztráty hodnoty majetku rozmělněním mezi oprávněné dědice stejně jako v případě, že zakladatel hodlá distribuovat svůj majetek ve prospěch širšího okruhu dědiců než je okruh dědiců neopomenutelných ze zákona. 

Investice

Další skupina motivů pak bude směřovat především k ekonomickým a  investičním cílům. Zakladateli svěřenský fond přináší široké možnosti v  oblasti diverzifikace rizik, optimalizaci investic či odměňování zaměstnanců. Důležitým faktorem pak bude pro celou řadu zakladatelů anonymizace na straně vlastníka i příjemce majetku.

Svěřenský fond zprostředkuje investorovi nejen již zmíněnou anonymitu, ale také nástroj, jak oddělit investiční majetek od majetku osobního či jiného majetku určeného k podnikání. Zakladatel pak skrze svěřenský fond může spravovat a financovat holdingové struktury bez personální či formální vazby na osobu zakladatele.

Alternativa k dědictví

Jak již bylo výše uvedeno, svěřenský fond může být vhodným řešením v  případě zájmu zakladatele nerovnoměrně distribuovat majetek nejen za života, ale rovněž po své smrti.

Tohoto cíle lze dosáhnout dvojím způsobem. Zakladatel může zřídit svěřenský fond pro případ smrti nebo jej může zřídit již za svého života a práva a povinnosti správce, jakožto i osud svěřenského fondu po své smrti jako takového, pak podrobně specifikovat ve statutu svěřenského fondu.

Jelikož je majetek ve svěřenském fondu vyčleněn z majetku zakladatele, není předmětem dědického řízení. Majetek, který obdrží obmýšlený ze svěřenského fondu za života zakladatele, nebude ze stejného důvodu zohledněn v rámci dědického řízení při vypořádání podílů neopomenutelných dědiců.

Charitativní účely

Svěřenský fond může být založen rovněž pro charitativní účely a  oblíben bude zejména pro nízkou míru formálnosti a široké spektrum účelů.

 • Informujte se o vhodnosti založení Vašeho Svěřenského fondu. Kontaktujte nás zde

  •  

    

   
  0
  599851059985

  Stránka 1 z 1 - 3 položek celkem

  založení svěřenského fondu
  • 2 990 Kč
   100 %
  INFORMACE ke zřízení Svěřenského fondu + EURA poradna ZDARMA
  Kód: 85/TEL
  Značka: EURA divize DĚDICTVÍ
  Záruka: doživotní
  NABÍZÍME Vám možnosti zodpovězení Vaších dotazů před zřízením Vašeho SVĚŘENSKÉHO FONDU. Vyberte jednu z možností a) TELEFONICKY (informace ZDARMA) nebo b) OSOBNÍ NÁVŠTĚVA u Vás (objenávku provedete v systému níže). V případě zjištění vhodnosti řešení Vaší sitauce VAŠÍM OSOBNÍM SVĚŘNSKÝM FONDEM, tak zaplacená částka za službu osobní návštěva a poskytnutí informací před zřízením Svěřenského fondu...
  od 0 Kč
  TELEFONICKÝ rozhovor od EURA
  Detail
  Novinka
  SF celkem
  • 79 980 Kč
   100 %
  Založení NADACE nebo NADAČNÍHO SVĚŘENSKÉHO FONDU + EURA poradna ZDARMA
  Kód: 47/ANO
  Značka: EURA divize DĚDICTVÍ
  Záruka: doživotní
  ZALOŽENÍ CHARITATIVNÍHO SVĚŘENSKÉHO FONDU (SF) nebo NADACE + AKCE: zřízení od EURA ZDARMA. Součástí uvedené akční ceny je uskutečnění Osobní návštěvy v místě bydliště nebo podníkání Zakladatele/ů před zřízením charitativního SF nebo NADACE ve výši 4.490,-Kč, která je ZDARMA a Zakladatel/lé za objednávku a uskutečnění Osobní návštěvy před zřízením charitativního SF nebo NADACE s rozpravou o...
  od 0 Kč
  SPRÁVA SVĚŘENSKÉHO FONDU nebo NADACE
  Detail
  Akce Tip
  SF celkem
  • 79 980 Kč
   25 %
  Založení RODINNÉHO Svěřenského FONDU nebo NADACE + EURA poradna ZDARMA
  Kód: 50/BEZ
  Značka: EURA divize DĚDICTVÍ
  Záruka: doživotní
  ZALOŽENÍ RODINNÉHO SVĚŘENSKÉHO FONDU (SF) nebo NADACE zřízení SF od 0,-Kč (založení CHARITATIVNÍHO SF)* zřízení NADACE  od 0,-Kč (založení CHARITATIVNÍ NADACE)* AKCE (-25%)*:  zřízení rodinného SF od 55.495,-Kč* bez MAJETKU (založení SF bez majetku)* zřízení rodinného SF od 70.495,-Kč* s MAJETKEM (založení SF s 1x NEMOVITOSTÍ nebo 1x PODÍL ve FIRMĚ)* * Akce platná do...
  od 59 985 Kč
  SPRÁVA SVĚŘENSKÉHO FONDU nebo NADACE
  Detail

  Stránka 1 z 1 - 3 položek celkem