NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

82,3% DĚDICKÝCH ŘÍZENÍ, kdy zesnulý/á měl/a děti z předešlých vztahů a ty se DOŽADOVALY svého NEOPOMINUTELNÉHO dědického dílu, bylo statisticky problematických.

od ROKU 2014 dlE nového občanského zákoníku sepsáním ZÁVĚTI bez VYDĚDĚNÍ NELZE vyloučit neopominutelného dědice, vždy musí DOSTAT svůj dědický díl (část majetku z dědictví)

Dle našich zkušeností se tyto nepříjemnosti blíží 99,9% v případech dědictví s opakující se pravidelností v životech napříč generacemi.

My jste tady pro Vás s NÁVRHEM ŘEŠENÍ, aby se Vám nebo přeživšímu manželovi či manželce a také dalším generacím (děti, vnuci, atd...) tyto nepříjemnosti obloukem vyhnuly za života i po něm. I naše babičky říkávaly: "JEN ZADNÍ ČÁST TĚLA JE NA PŮL! " V překladu to znamená, že i nepatrný dědický podíl na nemovitosti, dokáže ZABLOKOVAT na dlouhé roky nakládání se zděděným majetkem a také udržení nemovitosti v provozu schopném stavu.


příklad ze života:

po zesnulé matce zdědili tři děti (sourozenci) nemovitost, jeden z dětí v nemovitosti bydlel s matkou a o nemovitost se do konce života matky staral. Další dědici (sourozenci) nejevili zájem o nutnou pomoc matce s opravami nemovitosti, sekání trávy, podzimí či jarní úklid, atd.. vyjma běžných rodinných návštěv u své matky. Při požádání o pomoc je většina odpovědí: "nám to nepatří, tak proč bychom se starali ". Nyní po úmrtí matky nastal velký problém pro dědice, který předpokládal, že když se sourozenci nestarali za života matky, tak nebudou mít zájem se starat ani po její smrti, on je vyplatí z dědictví a nemovitost mu zůstane ve 100% vlastnictví, což bylo prezentováno od jeho matky celý život po umrtí jejich otce. V domnění, že když se tak dobře o matku stará, tak další sourozenci budou vděční, že se nemuseli starat a přistoupí na nabízené vyrovnání. Avšak při dědickém vypořádání se strhal velká štvanice na utržení co největšího dílu vypořádání v penězích.

Jen pro zamyšlení něž budete číst dále.

Položte si otázku? Může se podobná situace stát po Vaším smrti u Vašeho nebo v manželství nabytého majetku?

Při návrhu vypořádání u notáře se dědici nedokázali dohodnout na ceně vypořádání, protože najednou jeden z dědiců, má zájem jezdit na zděděnou nemovitost s rodinou (zástupný důvod k zvednutí ceny vypořádání) a druhý z dědiců chce dvojnásobek navrhovaného vypořádání s dovětkem, že to raději nechá spadnout, nežli dostat almužnu (další zástupný důvod k zvednutí ceny vypořádání), a proto notář v rámci hospodárnosti a rychlosti ukončení dědického řízení přistoupí k návrhu přepisu nemovitosti na dědice dle podílu v dědickém řízení. Samozřejmě, pro druhého a třetího z dědiců je to taky výhra, a to ze zákona, protože mají v ruce právo k užívání nemovitosti jako spoluvlastník a to jim určitě při správném použití přinese navýšení ceny k vypořádání, avšak v čase. Dobré rodinné vztahy dnešním jednáním skončili a jediné co může první dědic říci všem na rozloučenou je "Ještě, že se toho matka nedožila!" Před ukončení řízení notář všem oznámí částku dle velikosti zděděného majetku, kterou musí dědicové uhradit, aby mohli nabýt majetek a nebo moci vybrat a zrušit účet v bance zesnulé matky.

Asi si málo kdo si dokáže nyní představit, jak se v této situaci jednoduše opravuje (nemluvě o zaplacení) rozpadající se komín, či výměna rozpadající se střechy nebo oprava plotu na spoluvlastnickém majetku, a dále seká tráva či sklizeň jablek na své části zahrady, kdy z jablka vlastníte jen část?

Taktéž může nastat situace, kdy se do podobné situace jako výše uvedený dědic, který se staral o své rodiče (matku) dostane jeden z přeživších manželů (ten z manželů, který přežil toho druhého) a musí z důvodu vypořádání SJM (sjednoceného jmění manželů) prodat nemovitost, ve které chtěl dožít s vyplacením dědiců po zemřelé/m manželce/i a nebo přistoupit na variantu, že nemovitost bude užívat se snachou, či zetěm, kterého k smrti nesnáší.


Máme pro Vás za Vašeho života řešení dědictví po Vaší smrti

  • bez platby notářských poplatku za projednání dědictví,
  • bez rozepří v rodině,
  • bez nutnosti prodávat majetek s vyplacením dědiců, nebo
  • bez strpění dědického spolumajitele ve svém (při úmrtí jednoho z manželů), nebo zděděném (při více dědicích) nemovitém majetku.

 

Vytvořte si RODINNÝ SVĚŘENSKÝ FOND u příslušného SOUDU a 100% majetku zůstane těm, kdo se bude už za Vašeho života starat o Vás a také o Váš majetek. V opačném případě se o Vás postará Váš svěřenský fond z plodů (nájemného) nebo majetku, který jste do něho vložil/a/li pro další generace. Až po Vaší smrti nebo až druhého z manželů se řeší plnění z majetku Svěřenského fondu těm, které jste určil/a/li jako OBMYŠLENÉ (Podobný postup jako u plnění obmyšleným z životního pojištění po smrti, bez notáře a dědického řízení, avšak dle zákona a uloženého soudního spisu). VÝHODA oproti ZÁVĚTI je, že do konce Vašeho života si nikdo není jistý, jestli vůbec něco dostane! Znáte lepší variantu řešení se 100% kontrolou nad Vašim majetkem do KONCE života?

Nechte si vypracovat ZDARMA - ROZBOR MAJETKOVÉHO DĚDICTVÍ, VZTAHŮ V ČASE PŘED a PO VAŠEM ODCHODU z TOHOTO SVĚTA.

Kontaktujte nás ještě DNES!