NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Vypracování ZÁPISU nebo VÝMAZU věcného BŘEMENE na NEMOVITOSTI

Vypracování zápisu nebo vymazu věcného břemene z listu vlastnictví u příslušného katastrálního úřadu

Na základě darovací (DS), kupní (KS), směnné smlouvy (SS) se zřízením věcného břemene dochází k bezplatnému (DS, SS), úplatnému (KS) převodu vlastnického práva k věci.

ZÁPIS věcného břemene  - na základě darovací (DS), kupní (KS), směnné smlouvy (SS)  se zřízením věcného břemene nebo dohody smluvních stran

VÝMAZ věcného břemenena základě dohody smluvních stran nebo úmrtím v případě věcného břemene pro určitou osobu

Pro ZÁPIS nebo VÝMAZ věcného břemene na příslušném Listu vlastnictví je vyžadováno příslušným Katastrálním úřadem (KN) vyplněný Navrh na vklad do KN.


Poraďte se s našimi SPECIALISTY jak vyřešit VÝMAZ nebo ZÁPIS věcného břemene na KN.  

Cena vypracování Návrhu na Vklad od 390,-Kč, a dále smlouvy, či dohody u spolupracující Advokátní nebo Notářské kanceláře z Vašeho okolí od 2.290,-Kč.

Kontaktujte nás ZDARMA pro bližší informace nebo realizaci zde


 

 
 
 
 
 
 
 

Záznamy nebyly nalezeny...