NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Založení RODINNÉHO Svěřenského FONDU nebo NADACE + EURA poradna ZDARMA

 
Akce Tip Efekt lupa
 • 1 z 2

ZALOŽENÍ RODINNÉHO SVĚŘENSKÉHO FONDU (SF) nebo NADACE

 • zřízení SF od 0,-Kč (založení CHARITATIVNÍHO SF)*
 • zřízení NADACE  od 0,-Kč (založení CHARITATIVNÍ NADACE)*

AKCE (-25%)*: 

 • zřízení rodinného SF od 55.495,-Kč* bez MAJETKU (založení SF bez majetku)*
 • zřízení rodinného SF od 70.495,-Kč* s MAJETKEM (založení SF s 1x NEMOVITOSTÍ nebo 1x PODÍL ve FIRMĚ)*

 • * Akce platná do 30.6.2024 (Sleva se počítá z běžné ceny zřízení SF)
 • * Splatnost  je možno nastavit individuálně (platba za zřízení SF)
 • * Ve výše uvedené akční ceně je odečtena cena za uskutečněnou Osobní návštěvu v místě bydliště nebo podníkání Zakladatele/ů před zřízením SF nebo NADACE ve výši 4.490,-Kč, která již byla zaplacena Zakladatelem/li za objednávku Osobní návštěvy před zřízením SF nebo NADACE s rozpravou o vystihnutí záměru Zakladatele/ů a fungováním SF nebo NADACE za jeho/jejich života, a dále po něm. Akční cena nezahrnuje poplatky za Notářský zápis a poplatek za Vklad nemovitého majetku na příslušný Katastrální úřad nebo poplatek za Vklad podílu firmy u příslušného soudu do SF nebo NADACE. Akční cena zřízení charitativního SF nebo NADACE je podmíněna SPRÁVOU SF nebo NADACE od EURA.

ZASTUPOVÁNÍ od EURA při vzniku SF nebo NADACE v AKČNÍ ceně ZDARMA.


 
 
Dostupnost Zvolte variantu SPRÁVA SVĚŘENSKÉHO FONDU nebo NADACE SPRÁVA SVĚŘENSKÉHO FONDU nebo NADACE SPRÁVA SVĚŘENSKÉHO FONDU nebo NADACE SPRÁVA SVĚŘENSKÉHO FONDU nebo NADACE SPRÁVA SVĚŘENSKÉHO FONDU nebo NADACE SPRÁVA SVĚŘENSKÉHO FONDU nebo NADACE SPRÁVA SVĚŘENSKÉHO FONDU nebo NADACE
Počet NEMOVITÉHO nebo MOVITÉHO majetku pro vložení do SF
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Běžná cena 79 980 Kč 99 980 Kč 104 980 Kč 109 980 Kč 114 980 Kč 119 980 Kč 124 980 Kč od 79 980 Kč
Ušetříte 19 995 Kč (–25 %) 24 995 Kč (–25 %) 26 245 Kč (–25 %) 27 495 Kč (–25 %) 28 745 Kč (–25 %) 29 995 Kč (–25 %) 31 245 Kč (–25 %) 31 245 Kč (–25 %)
59 985 Kč / ks 74 985 Kč / ks 78 735 Kč / ks 82 485 Kč / ks 86 235 Kč / ks 89 985 Kč / ks 93 735 Kč / ks od 59 985 Kč    
Kód produktu 50/BEZ 50/1 50/2 50/3 50/4 50/5 50/6 A Zvolte variantu
Značka EURA divize DĚDICTVÍ
Webová stránka značky eura-holding.eu
Kategorie Převod majetku na CHARITU
Záruka doživotní
 

Proč založit CHARITATIVNÍ NADACI?

Příkladem CHARITY může být podpora Vašeho místního sportovního klubu, místního združení důchodců, místní školy, místní nemocnice, místního domova pro seniory, místního útulku pro zvířata, místní diecéze, vyplácení stipendií nebo péče o kulturní památku atd... Ve výsledku je možné, aby si lidé založili svou vlastní charitu. Obecně platí, že podporovat charitou můžete cokoli Vás napadne a druhá strana s tím bude souhlasit.

Je jen na Vás, kolik z Vašeho majetku bude věnováno k těmto účelům, a také přesně k jakým a kdy.

K těmto charitativním účelům doporučujeme zřízení vlastní CHARITY ve formě Charitativní NADACE (NADAČNÍHO FONDU)  nebo Charitativního SVĚŘENSKÉHO FONDU.

Další možností je Odkázat v závěti menší či větší část Vašeho majetku je v rámci lidské pomoci potřebným vskutku chválihodné, ale to že napíšete závěť neznamená, že to bude přesně podle toho co jste si přáli a s pocitem vyřešeného darovacího aktu odecházíte s tohoto světa.

S praxe víme, že některé charity či charitativní domy při projednávání pozůstalosti darovaný majetek odmítnou, z důvodu nátlaku dědiců a také z důvodu, že to třeba není etické a nebo  majetek  je spatně prodejný a náklady přesahují jejich možnosti se třeba s dědici soudit s nejistým soudním výsledkem.

Proč založit Svěřenský fond pro Fyzickou osobu?

 • Zajištění sebe a svých blízkých
 • Finanční zabezpečení v penzi
 • Ochrana náhle nabytého majetku před lehkovážným nakládáním
 • Ochrana majetku před exekucí
 • Charitativní účely
 • Ukrytí identity zakladatele
 • Ochrana zájmů a životních potřeb obmyšlených osob
 • Vytvoření ekonomické základny
 • Užívání plodů, užitků nebo výnosů obmyšleným osobám

   

  Informujte se o vhodnosti založení Vašeho Svěřenského fondu.

 

ZALOŽENÍ SVĚŘENSKÉHO FONDU = 100% JISTOTA místo NEJISTÉ závěti s vyděděním NEOPOMENUTELNÝCH dědiců.

Možnosti výplaty majetku či plodů z Vašeho SVĚŘENSKÉHO FONDU (SF):

a) Za ŽIVOTA zakladatelů SF STEJNÝM dílem zakladatelům. V případě zrušení SF za života všech zakladatelů SF.

b) Za ŽIVOTA zakladatelů SF platba DŮSTOJNÉHO stáří zakladatelům. SF jako alternativa převodu majetku za života na syna, či dceru, atd.. . Kdy až po smrti zakladatele/ů dostávají obmyšlení syn, dcera, atd… to co zakladatel/é (rodiče) nespotřebovali za života a nemůže se jím stát, že by skončili bez střechy nad hlavou a nebo prostředků k důstojnému dožití. (V případě potřeby čerpání prostředků z fondu na dožití pro udržení standardu, který měli doposud.)

c) Po SMRTI JEDNOHO ze zakladatelů SF VÝPLATA pouze DRUHÉMU ze zakladatelů SF, či pokračování SF beze změny dále. SF jako alternativa převodu majetku za života na syna, či dceru, atd.. . Kdy až po smrti posledního zakladatele dostávají OBMYŠLENÍ to, co zakladatel/é - rodiče, babička, dědeček nespotřebovali za života a nemůže se jím stát, že by skončili bez střechy nad hlavou a nebo prostředků k důstojnému dožití. (Možná varianta pro manžele, v případě zrušení SF za života druhého zakladete, po úmrtí prvního zakladatele. Žádné dědictví majetku vloženého zakladatelem/i ze života, nebo před smrtí do SF u notáře po zesnulé manželce nebo manželovi)

d) Po SMRTI VŠECH zakladatelů SF (jeden nebo více) VÝPLATA jedině OBMYŠLENÝM, které za života určil/li a dle podmínek, které stanovil/i za života. SF jako alternativa převodu majetku za života na vnuka, vnučku, syna, či dceru, atd… . Kdy až po smrti všech zakladatel/ů dostávají obmyšlení vnuk, vnučka, syn, či dcera atd.. to co zakladatel/é - rodiče či rodiče jejich matky či otce nespotřebovali za života a nemůže se jím stát, že by skončili bez střechy nad hlavou a nebo prostředků k důstojnému dožití a dále rozhodnou jak poslední správce SF po smrti zakladatele/lů (správců SF) má postupovat. Možná varianta až obmyšlení dostudují vysokou školu nebo budou mít 30 let věku. (převod majetku na obmyšlené až budou mít více let a nenastane situace "RYCHLE NABYL, RYCHLE POZBYL"), do té doby RENTA z plodů fondu. Výše měsíční renty (důchodu od zakladatele/ů) může být jakákoli. Při založení fondu se doporučuje nastavení od 1.000,-Kč do 10.000,-Kč/měs.. V případě, že NEDOSTUDUJÍ vysokou školu možné řešení a MOTIVACE ke studiu a to třeba 50% majetku z SF DOSTANE charita, atd.. .

Příklad: Zakladatelé jsou MANŽELÉ, každý z nich má z PRVNÍCH manželství JEDNO dítě a z DRUHÉHO (nynějšího) manželství DVĚ děti (avšak jedno z toho nepovedené, nestýká se s rodiči, čeká až bude dědit, atd…) a manželé mají ve vlastnictví 2x NEMOVITOST (Rodinný dům, kde bydlí a Byt, který pronajímají a inkasují nájemné)

Rozhodli se vytvořit SF za života a tímto komplexně vyřešit  DĚDICTVÍ podle jejich PŘEDSTAV až tady nebudou.

Vytvořili Rodinný SF, kdy SF má TŘI Svěřenské správce a to PRVNÍ správce je  Zakladatel (manžel), DRUHÝ správce je  Zakladatel (manželka), TŘETÍ správce je Specialista na správu majetku (do počtu pro splnění zákona), kdy musí všichni TŘI správci rozhodovat ve shodě (možno natavit dle konkrétního případu). Takto nastavili přesné postupy pro Svěřenské správce za života Zakladatelů (správců SF), a dále po smrti prvního a druhého Zakladatele (správce SF).

Do KONCE života zakladatele/ů a nebo v jejich nemohoucnosti Správci SF použijí plody nebo majetek fondu na jejich zaopatření k důstojnému dožití. Až po smrti posledního zakladatele je připuštěno v SF rozdrobení majetku na obmyšlené, a to takto:  

poslední TŘETÍ správce SF převede BYT na povedené dítě z druhého manželství, nepovedené dítě z druhého manželství NEDOSTANE ze Svěřenského fondu NIC. Dále poslední TŘETÍ správce SF Rodinný dům prodá a bude vyplácet KAŽDÝ měsíc rentu z SF oběma dětem z PRVNÍCH manželství ve výši 5.000,-Kč  a povedenému dítěti z DRUHÉHO manželství (nynějšího) ve výši 10.000,-Kč. V případě úmrtí jakéhokoli dítěte, které dostává rentu z SF, bude správce SF vyplácet jeho zákonným dětem (vnoučatům) rovným dílem jako by vyplácel zemřelému obmyšlenému.

Po VYČERPÁNÍ prostředku z prodeje Rodinného domu Svěřenský fond ZANIKNE.

(Prodej RD příjem do fondu 5.000.000,- tudíž renta se vyplácí ve výši 20.000,-Kč/měs., /2x 5.000,-Kč/měs + 1x 10.000,-Kč/měs/ což znamená  necelých 21 let. Vzpomínka na zakladatele SF každý měsíc na výpise z účtu obmyšlené/ho/ných. Výhodnější varianta s odkazem každoměsíční vzpomínky na ZAKLADATELE SF oproti variantě jak říká české příslovy: "RYCHLE NABYL, RYCHLE POZBYL")

Všem klientům EURA divize DĚDICTVÍ děkujeme za důvěru a níže uvedené recenze.

Svěřenský fond, zakladatel Petr H., Praha

Dobrý den, jmenuji se Petr H. a pocházím z Prahy. Můj příběh je zajímavý tím, že jsem nechtěl dopadnout  jako můj starší soused o dvě patra výše. Převedl byt v hodnotě 6.000.000,- Kč na syna a zřídil si na katastru ( listu vlastnictví ) při převodu věcné břemeno dožití v převáděném bytě. Myslím si, že se to, co se stalo poté, by asi nikdo nechtěl zažít. A proto jsem se rozhodl, že nechci, aby skončil můj majetek ve špatných rukou, i když by to byl můj syn. Jak říká jedno české přísloví:  lehce nabyl lehce pozbyl. Pokračování zde

Svěřenský fond, zakladatele Rostislav a Marie P., Ostrava

Dobrý den, děkujeme společnosti EURA za profesionální řešení naší situace v roce 2011 a taktéž v roce 2014. Přikládáme příběh, který jsme zažili pro další, kteří neví jak vyřešit majetek, když mají nepodařeného syna a snachu. S pozdravem manžele Rostislav a Marie P.

V roce 2011 jsme s hruzou zjistili, že syn a snacha se topí v dluzích, když si k nám chodili půjčovat peníze. Ze začátku jsme netušili, že je to tak vážné. Po nějaké době přinesla pošťačka se jménem syna dopis, kde na obálce byl exekutorský úřad. My s manželkou jsme nikdy nic podobného nezažili a syn musel s pravdou ven. Sdělil nám, že splátky dluhů hradí našimi půjčkami a pokud jim ještě chybělo, tak si vzali novou půjčku. Pokračování zde

Svěřenský fond, zakladatelka Žaneta F., Jihlava

Dobrý den, po úmrtí manžela, který si přál abych po mé smrti  vše věnovala na charitu, protože jsme neměli děti, jsem využila možnosti svěřenského fondu a vložila celý naš majetek do charitativního fondu.  Nadefinovala jsem, že po mé smrti se prodá veškerý majetek fondu a  výtěžek se použije na předem nadefinováné charitativní účely. V mém případě na dva dětské domovy. Pokračování zde

Svěřenský fond, zakladatel Bohumil T., Plzeň

Dobrý den, předem děkuji společnosti EURA za vyřešení mé životní situace, a to rozdělení dědictví za života, kdy vše nastane až tady nebudu. Ještě jednou moc děkuji.

Můj věk se přehoupnul přes 50 let a já zjistil, že majetek, který jsem nashromáždil má vysokou hodnotu. Když se mi náhodou něco stane, tak vzniknou velké hádky a rozepře. Všem chci něco dát, a to i bývalé manželce, našim třem dětem, také součastné přítelkyni, se kterou mám další 2 děti a také něco na charitu. Našel jsem možnost na doporučení notáře, že nejvhodnější by byl vhodný svěřenský fond k rozkličování majetku přesně podle mých představ. Má představa byla, nepřevádět majetek za života, avšak až po mé smrti přesně tak, jak já si přeji. Po vysvětlení od notáře, že závět je sice dobrá, ale v mém případě dosti složitá při dědickém řízení kdy se může stát, že dědictví se potáhne strašně dlouho. Potřeboval jsem vyřešit více nemovitostí, peněžní prostředky a akcie. Pokračování zde

Další reference EURA řešení DĚDICTVÍ zde

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat hodnocení
Nevyplňujte toto pole:

Tým EURA divize DĚDICTVÍ, má dlouholeté zkušenosti od roku 1996  s KUPNÍMI, PŘEVODNÍMI, DAROVACÍMI a SMĚNNÝMI smlouvami dle ZÁKONŮ České republiky. Od platnosti NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU což je rok 2014 má zkušenosti se ZAKLÁDANÍM, SPRÁVOU SVĚŘENSKÝCH a CHARITATIVNÍCH FONDŮ v České republice. Veškeré smlouvy podléhající zákonu o Advokacii Vám vypracuje Advokátní kancelář (ADVOKÁT)

OBJEDNEJTE si informce ZDARMA k možnému vypracování, založení a možné další služby spojené s ruznými typy smluv dle Vašich požadavků v eshopu.

"DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA OD EURA"