NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Frýdek - Místek - Hospic Frýdek – Místek, p.o.

Hospic Frýdek-Místek | CUSTODIUM

Hospic Frýdek – Místek, p.o.


  • Hospic Frýdek-Místek, p.o. je příspěvkovou organizací statutárního města Frýdku – Místku zajišťující péči o klienty v terminální fázi jejich onemocnění, poskytující paliativní péči a provozující pobytové odlehčovací služby a sociálně zdravotní služby.
  • Zařízení má 8 lůžek pro poskytování odlehčovacích služeb ve smyslu ustanovení § 44 zákona č. 108/2006 Sb., 9  lůžek pro poskytování sociálních služeb ve smyslu ustanovení § 52 zákona č. 108/2006 Sb., a 27 lůžek pro poskytování péče klientům v  terminální fázi jejich onemocnění a zajištění paliativní péče.
  • Hospic směřuje k poskytnutí pomoci lidem tak, aby i v nepříznivé sociální situaci mohli zůstat součástí místního společenství, žili důstojným životem, mohli využívat instituce poskytující veřejné služby, udržovali přirozené vztahové sítě, zachovávali a rozvíjeli své individuální možnosti.

Poslání zařízení Hospic Frýdek-Místek

  • Posláním zařízení Hospic Frýdek-Místek je poskytování kvalitní a komplexní paliativní péče klientům v terminální fázi jejich onemocnění, která je zajišťována multidisciplinárním týmem odborníků.
  • Poskytuje rovněž sociální služby na přechodnou dobu lidem s vysokou mírou závislosti na pomoci jiné osoby v  oblasti základních životních potřeb a dovedností, o něž je jinak pečováno v domácím prostředí a to takovým způsobem, aby byly respektovány individuální možnosti každého člověka s podporou jeho sociálního začleňování.
  • Dočasným převzetím péče o klienta chtějí umožnit pečující blízké osobě nezbytný odpočinek.
  • Poskytují rovněž sociálně zdravotní péči napomáhající k zajištění maximální možné fyzické a psychické soběstačnosti lidem, kteří pro trvalé nebo dlouhodobé změny svého zdravotního stavu vyžadují péči po dobu, než jim bude zabezpečena v  jejich domácím prostředí nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Kdy a kde služby poskytují?

Služby poskytují pobytovou formou, v  nepřetržitém celoročním provoze v Hospici Frýdek-Místek, p.o., na ul. I. J. Pešiny 3640, Frýdek-Místek.

                                       Hospic Frýdek - Místek (Frýdek-Místek, Frýdek) • Firmy.cz


  • Kontaktní informace

 

Hospic Frýdek – Místek, p.o.

I.J.Pešiny 3640

738 01 Frýdek – Místek

RECEPCE
Recepční, telefon: 595 538 111, e-mail: recepce@hospicfm.cz

http://www.hospicfm.cz/

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Hospice Frýdek - Místek, p.o. za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


  • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...