NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Ostrava - Hospic sv. Lukáše

CHARITA OSTRAVA

Hospic sv. Lukáše


ZŘÍZENÍ A REGISTRACE

Charita Ostrava byla ustanovena 26. 1. 1991 arcibiskupem olomouckým jako účelové zařízení římskokatolické církve. Od druhé poloviny roku 1996, po vzniku ostravsko-opavské diecéze, byla práva a  povinnosti zřizovatele naší organizace převedena z Arcibiskupství olomouckého na Biskupství ostravsko-opavské a stala se složkou Diecézní charity ostravsko-opavské se samostatnou právní subjektivitou.

Právní forma: evidovaná právnická osoba
Registrační číslo: 8/1-08-718/1996 u Ministerstva kultury ČR

POSLÁNÍ

Základním posláním Charity Ostrava je pomoc lidem v  nouzi bez ohledu na jejich rasu, národnost, postavení či vyznání. Pomoc je realizována zejména prostřednictvím poskytovaných sociálních a  sociálně zdravotních služeb na základě křesťanských hodnot.

FILOZOFIE

Filozofie Charity Ostrava, církevní organizace zřízené Biskupstvím ostravsko-opavským, působící na Ostravsku v oblasti sociální a zdravotní pomoci, vychází z křesťanského chápání světa a člověka jako neopakovatelné bytosti se svou důstojností vyjádřeného v bibli např. podobenstvím o milosrdném samaritánovi.

CÍL

Cílem Charity Ostrava je zabezpečování kvalifikované a  komplexní pomoci lidem po stránce fyzické, psychické, sociální i  duchovní, pokud možno s důrazem na aktivizaci osob, ke kterým pomoc směřuje. Vzhledem k tomu, že naše aktivity nelze zabezpečovat bez spolupráce s městskými, krajskými, státními i nestátními institucemi, působíme pouze v oblastech, kde je o naše služby zájem. Samozřejmostí je poskytování profesionální pomoci s maximálním úsilím a osobní lidský přístup k lidem, jimž pomáháme, akceptování důstojnosti každého člověka bez ohledu na jeho momentální stav či sociální situaci.

CÍLOVÉ SKUPINY

senioři, lidé se zdravotním postižením, lidé bez domova, matky s dětmi v tísni, ohrožené děti a mládež, lidé s duševním onemocněním, lidé nevyléčitelně nemocní v terminálním stádiu života, lidé v nepříznivé životní situaci.

                                 Lůžkový hospic - Hospic sv. Lukáše - CHARITA OSTRAVA


  • Kontaktní informace

 

Hospic sv. Lukáše

Charvátská 8

700 30 Ostrava - Výškovice

Telefon: 599 508 505 (recepce)

E-mail: lukas@ostrava.charita.cz
E-mail soc. pracovnice: lukas.socialni@ostrava.charita.cz

https://ostrava.caritas.cz/hospicove-sluzby/luzkova-hospicova-pece-hospic-sv-lukase/

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Hospice sv. Lukáše za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


  • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...