NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Ostrava - Mobilní hospic Ondrášek o.p.s.

Kontakty


Mobilní hospic Ondrášek o.p.s.


 • specializovaný paliativní tým, složený z lékařů, zdravotních sester, fyzioterapeuta, sociálních pracovnic, psychologů, duchovních, dobrovolníků a poradce pro pozůstalé, kteří poskytují komplexní zdravotní, sociální, psychologickou a  duchovní péči nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám v domácím prostředí.
 • služby poskytují bezplatně. V rámci mobilní specializované paliativní péče mají uzavřeny smluvní vztahy se všemi zdravotními pojišťovnami s výjimkou Zaměstnanecké pojišťovny Škoda. I její pacienty ale vyšetříme bezplatně.
 • Péči poskytují nevyléčitelně nemocným dospělým, kteří se nachází v pokročilém či terminálním (závěrečném) stádiu nemoci, u nichž byla ukončena kauzální léčba (zaměřená na léčbu nemoci samotné) a byl indikován symptomatický paliativní postup (zaměřen na léčbu příznaků, spojených se základním onemocněním, nejčastěji bolest, dušnost, nevolnost a zvracení, úzkost, neklid a delirium...).
 • Snaží se společně s nemocným a jeho rodinou vytvořit plán paliativní péče s cílem udržení dobré kvality života i v pokročilé fázi nemoci. Respektují důstojnost člověka, dbáme na individuální přístup k  nemocnému, uznávají jeho jedinečnost. Poskytují podporu pečujícím a  doprovází nemocné tak, aby mohli v klidu a důstojně zemřít doma, v  kruhu svých blízkých. Součástí péče je také poskytování odborného sociálního poradenství. 

Kdo může žádat o  péči

 • Pacienti starší 18 let, kterým byla ukončena kauzální léčba základní nemoci a dále již byl ošetřujícím lékařem indikován paliativní symptomatický postup.
 • Rodiny žijící na území města Ostravy a v okolí do 30 km od sídla organizace.
 • Pacient nesmí být sám. Musí mít 24 hodin denně 7 dní v týdnu na blízku osobu, která o něj bude pečovat a zároveň bude s námi spolupracovat.

Jak péče probíhá

 • péče začíná příjmovou návštěvou lékaře- paliatra a zdravotní sestry v domácnosti nemocného, pak následuje návštěva našeho sociálního pracovníka, ev. dle aktuálních potřeb návštěva ostatních členů našeho týmu. Lékař stanoví komplexní plán paliativní péče a určí frekvenci pravidelných návštěv sestry MHO. Ta se mění v závislosti na aktuálním zdravotním stavu nemocného. Každá rodina má k dispozici pohotovostní číslo, na které může volat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Na tomto telefonním čísle je zdravotní sestra, která může dle situace kontaktovat lékaře, ev. vyjíždí na pohotovostní domácí návštěvu.
 • Každou rodinu zajistí potřebnými kompenzačními pomůckami ( například polohovací postel, invalidní vozík, infuzní pumpy, koncentrátory kyslíku, odsávačky, enterální pumpy apod.)
 • Mobilní hospic Ondrášek poskytuje zdravotní psychosociální a duchovní péči.

 

V průběhu péče můžete využít:


 • Zdravotnickou pomoc: řešíme všechny tělesné obtíže, nejvíce bolest, dále dušnost, nevolnost, zvracení, úzkost, ošetřujeme rány, měníme močové katetry, zaučíme rodiny v péči o stomie a PEGy. Pokud je potřeba podáváme infuze. Zaučujeme rodinu v péči o nemocného.
 • Odborné sociální poradenství  :  Sociální pracovnice vám pomohou zorientovat se v situaci a vyřídit si nárokové příspěvky, příspěvek na bydlení, na péči, důchody apod. Budou vás doprovázet obtížnou životní situací a můžete se na ně obrátit se všemi svými dotazy a problémy.
 • Hospicovou knihovnu
 • Poradce pro pozůstalé  nabízí poradenství a pomoc po úmrtí vašeho blízkého, organizuje svépomocné skupiny pro pozůstalé.
 • Půjčovnu pomůcek 
 • Psychologickou či duchovní pomoc a podporu

                                    Mobilní hospic Ondrášek


 • Kontaktní informace

 

Mobilní hospic Ondrášek o.p.s.

Horní 288/67

700 30 Ostrava - Dubina

Ředitelka

Bc. Bronislava Husovská

724 975 275

reditel@mhondrasek.cz

Vrchní sestra

Bc. Iva Bereková

725 409 411

zdravotni@mhondrasek.cz

 

https://www.mhondrasek.cz/cz

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Mobilního hospicu Ondrášek, o.p.s. za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


 • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...