NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Opava - Charita Opava, Domácí hospic Pokojný přístav

Charita Opava pomáhá lidem od kolébky po hrob - Deník Neziskovky

Charita Opava, Domácí hospic Pokojný přístav


  • Charita Opava je základní složkou Diecézní charity ostravsko-opavské, která jako součást Charity Česká republika je členem mezinárodního svazku Caritas Internationalis.
  • Posláním Charity Opava je profesionálně poskytovat služby  sociálně, zdravotně a společensky znevýhodněným  lidem a  zaměstnávat osoby s problémy na trhu práce. Tuto vizi se snažíme na Opavsku převádět do praxe na poli sociálních a zdravotních služeb již více než třicet let.


V současné době se jejich činnost zaměřuje na čtyři oblasti:

  • V sekci služeb seniorům a zdravotnických zařízení provozují pečovatelskou službu, ošetřovatelskou službu, mobilní hospic a stacionář pro seniory. Do této sekce patří také wellness centrum, kde pracují maséři převážně s postižením zraku, a také Klub sv. Anežky, který poskytuje volnočasové vyžití aktivním seniorům a  zajišťuje provoz Knihovny křesťanské literatury.
  • Sekce sociálních služeb zastřešuje péči o lidi s  nejrůznějšími handicapy. Lidem se zrakovým postižením, s mentálním znevýhodněním a s chronickým duševním onemocněním poskytují ve čtyřech střediscích sociální služby chráněného bydlení, sociální rehabilitace, následné péče, a také stacionář a sociálně terapeutickou dílnu. 
  • V sekci sociální pomoci poskytují v občanské poradně službu odborného sociálního poradenství a ve středisku Naděje službu krizové pomoci lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.
  • Od počátku činnosti se také zaměřují na zaměstnávání lidí, pro které je velmi obtížné najít zaměstnání na otevřeném trhu práce. V chráněných dílnách zaměstnávají více než 170 osob  s handicapem. Od podzimu 2020 v nových prostorách v průmyslovém areálu na Přemyslovců 37D (bývalá STS).
  • Charita Opava má zaregistrováno 10 sociálních služeb, nestátní zdravotnické zařízení a řadu živnostenských oprávnění. Máme více než 260 zaměstnanců a našich služeb ročně využije více než 4 000 lidí. Charita Opava svou činnost financuje vícezdrojově, a to především příspěvky státu, krajů a obcí, dary, granty a příjmy z vlastní činnosti.

                                                         Charita Opava pomáhá lidem od kolébky po hrob - Deník Neziskovky


  • Kontaktní informace

 

Charita Opava, Domácí hospic Pokojný přístav

Přemyslovců 26

747 01 Opava

tel.: (+420) 553 612 780
e-mail: info@charitaopava.cz

https://www.charitaopava.cz/

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Charity Opava, Domácího hospicu Pokojný přístav za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


  • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...