NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Nejdek - REHOS Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o .

Rehos Nejdek - Hospic – paliativní péče

REHOS Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o . 


 • zařízení je nestátní zdravotnické zařízení, jehož hlavním cílem, je poskytování ústavní a paliativní péče. Zařízení je příspěvková organizace Karlovarského kraje, který je také jejím zřizovatelem. Hospodaří s finančními prostředky získanými z  rozpočtu zřizovatele, finančními prostředky získanými vlastní činností, příspěvky a dary fyzických či právnických osob.

 

Hlavní předmět činnosti organizace

 • poskytování léčebné, léčebně-rehabilitační, ošetřovatelské péče.
 • paliativní péče.

 

Cíl léčby

Zajišťují ošetřovatelskou a  rehabilitační péči pacientům, kteří potřebují doléčení a rehabilitaci po akutní nemoci či pooperační péči.

 • Zmírnění obtíží pacienta, či zlepšení jeho zdravotního stavu do té míry, aby byl pokud možno v brzké době schopen návratu do domácího prostředí a prožít kvalitnější život s největším zachováním soběstačnosti.
 • Snažíme se o to, aby pacient trávil v našem zařízení jen dobu  k léčení nezbytně nutnou.
 • Snažíme se s pomocí ošetřujícího personálu během pobytu v našem zařízení vyjít vstříc potřebám nemocných, poskytnou podporu a pomoc pečujícím osobám-rodinným příslušníkům.

 

HOSPICOVÁ – PALIATIVNÍ PÉČE 

 • Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče. 
 • Cílem je: zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout jemu i  rodině a blízkým podporu a doprovod v těžkých životních okamžicích.
 • Personál se maximálně snaží pomáhat zvládnout tuto životní situaci jak pacientovi, tak rodině.
 • pacienty jsou nemocní, u kterých již nelze vyléčit jejich základní onemocnění. 
 • Ve většině případů se jedná o pacienty s onkologickým onemocněním, ale i dalšími nemocemi v posledních stádiích (onemocnění srdce, degenerativní neurologická onemocnění jako roztroušená sklerosa atd.). Věkové spektrum našich pacientů je prakticky neomezené, od dvaceti přes sto let.
 • Pečují též o pacienty s jinými závažnými chronickými chorobami, jako jsou Parkinsonova či Alzheimerova nemoc v posledním stádiu nebo těžká demence s vyčerpanými možnostmi léčebného ovlivnění průběhu a krátkou prognosou přežití.

                                       Rehos Nejdek - Kontaktní údaje


 • Kontaktní informace

 

REHOS Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o . 

Perninská 975

362 21 Nejdek

tel.: 353 176 727 nebo 601 345 830

http://www.rehos-nejdek.cz/

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory REHOSU zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p.o. za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


 • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...