NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Uherské Hradiště - Domácí hospic

Domácí hospic Antonínek

Domácí hospic - Uherské hradiště


Poslání

 • Posláním Domácí zdravotní a hospicové péče je pomáhat lidem, kteří se ocitli v důsledku nemoci, úrazu, věku nebo osamocení v nepříznivé zdravotní a sociální situaci.

 

Cíle služby

 • Cílem  je umožnit těmto lidem prožívat spokojený a plnohodnotný život ve svém vlastním prostředí, ve své rodině a v kruhu svých nejbližších, pomáhat rodině i jednotlivci zvládat obtížnou situaci, respektovat jedinečnost každého jedince a naplňovat jeho potřeby a zlepšovat kvalitu jeho života.
 • Domácí zdravotní a hospicová péče navazuje a  doplňuje péči ústavní a snaží se o zlepšení, udržení a zachování zdraví nebo alespoň o zmírnění následků při jeho ztrátě. Pomáhá rodině při péči o své nejbližší. Je poskytovaná  7 dní v týdnu včetně svátků, je indikovaná žádostí  lékaře (praktického či ošetřujícího lékaře z  oddělení v nemocnici, odkud je uživatel služeb propuštěn do domácího prostředí). Její rozsah, četnost i požadavek určuje ošetřující lékař. Tato péče je poskytovaná týmem kvalifikovaných zdravotnických pracovníků (všichni pracovníci mají Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu). Péče je rozdělena na 4 typy návštěv časově omezených  podle závažnosti  onemocnění a potřeb uživatelů.

 

Nejčastěji poskytovaná péče

 • Péče o diabetiky - aplikace inzulínu, zaučování k aplikaci, sledování sta
 • Péče o katetry, stomie
 • Převazy, odběry biolologického materiálu, injekce
 • Pohybová edukace +ošetřovatelská rehabilitace
 • Ošetřování dekubitů a ran, a jejich prevence
 • Sledování fyziologických funkcí a další výkony dle ordinace ošetřujícího lékaře
 • Zajištění hydratace-infuzní terapie na žádost lékaře
 • Paliativní péče o pacienty v terminálním stadiu nemoci

                                                   Domácí hospic Antonínek


 • Kontaktní informace

 

Domácí hospic - Uherské hradiště

Velehradská třída 247

686 01 Uherské Hradiště

 • Telefon: 572 555 784, 602 781 582
 • E-mail: dzp@uhradiste.charita.cz

 

https://www.uhradiste.charita.cz/nase-sluzby/domaci-zdravotni-a-hospicovi-pece/

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Domácího hospicu v Uherském Hradišti za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


 • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...