NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Nový Hrozenkov - Charita Nový Hrozenkov

Charita Nový Hrozenkov

Charita Nový Hrozenkov


Umírání je přirozenou součástí života. Zároveň je to ale náročné období jak pro umírajícího, tak i pro jeho nejbližší.

Posláním Domácí hospicové péče Charity Nový Hrozenkov je pomoci nemocnému a jeho rodině tuto situaci zvládnout a umožnit nemocnému strávit poslední období života v jeho domácím prostředí v kruhu blízkých.

Poskytují individuální, komplexní a dostupnou péči a pomoc těžce nemocným, umírajícím a jejich rodinám v domácím prostředí.

Podmínky zavedení hospicové péče:

 • Nemocný si přeje hospicovou péči v domácím prostředí.
 • Ošetřující lékař rozhodne o zavedení symptomatické léčby. Toto rozhodnutí musí být uvedeno ve zdravotnické dokumentaci nemocného.
 • Domácí zázemí nemocného je vybaveno základními prostředky k jeho ošetřování (kvalitní lůžko, pomůcky proti proleženinám apod.). Všechny tyto pomůcky je možné zapůjčit u nás.
 • Rodinní příslušníci jsou schopni zajistit nemocnému základní životní potřeby – stravu, pitný režim, polohovaní a hygienu. V nepřetržitém dohledu nad nemocným a v pečovatelské úloze může rodině také pomoci personál pečovatelské služby a služby osobní asistence.

Multidisciplinární tým poskytující péči a pomoc:

 • sociální pracovník - základní sociální poradenství
 • zdravotní sestry - ošetřovatelská péče, hrazena z veřejného zdravotního pojištění, je nutná indikace lékaře
 • pečovatelky - sociální péče, hrazena klientem dle platného ceníku CHPS
 • osobní asistenti - sociální péče, hrazena klientem dle platného ceníku OA
 • pastorační asistent
 • dobrovolníci

Spolupracují s:

 • praktickými lékaři
 • odborným lékařem– specialista na léčbu bolesti
 • psychologem
 • duchovními - spirituální pomoc

Všichni členové našeho multidisciplinárního týmu jsou profesionálové ve svém oboru, mají zkušenosti s paliativní péčí a zároveň kladou velký důraz na lidský přístup k pacientovi i jeho rodině.

Hlavní náplní pracovní náplní týmu je paliativní ošetřovatelská péče. Provádějí ji zdravotní sestry, které vlastní registraci odborné způsobilosti k práci bez odborného dohledu vydanou Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Služba je zajišťována 24 hodin, 7 dní v týdnu. Je řešena formou pohotovosti. Na základě ordinace lékaře je možné poskytnout péči až 6  hodin denně.

Navíc poskytují sociální poradenství pro klienty zdarma.

                              Charita Nový Hrozenkov (Nový Hrozenkov) • Firmy.cz


 • Kontaktní informace

 

Charita Nový Hrozenkov

Nový Hrozenkov 121

756 04 Nový Hrozenkov

Tel.: 737 572 190, 571 410 087
email: doma@nhrozenkov.charita.cz

https://www.nhrozenkov.charita.cz/kontakty/?s=doma-domaci-hospicova-pece

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Charity v Novém Hrozenkově za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


 • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...