NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Valašské Meziříčí - Diakonie Valašské Meziříčí

Diakonie

Diakonie Valašské Meziříčí


POSLÁNÍ A HODNOTY

  • posláním je pomáhat potřebným, seniorům, lidem se zdravotním znevýhodněním, nemocným a umírajícím, aby mohli žít kvalitním způsobem života.
  • Cítí se být spoluzodpovědní za kvalitu života naší společnosti, proto je součástí našeho poslání i  spolupráce s lidmi kolem nás ve prospěch potřebných.
  • Chtějí být nositeli úcty a respektu k  člověku v každé fázi jeho života. Nabízí ucelený komplex služeb pro seniory, osoby s hendikepem a nemocné v závěru života.
  • Hodnoty jsou tím, o co v diakonické práci zvláště usilují, co chtějí rozvíjet, chránit a předávat.

 

Při naplňování tohoto poslání se opírají o 4 základní hodnoty:

1. Milosrdenství

V praxi se snaží předat to, co poznávají z Boží lásky k člověku. Klientům pomáhají s respektem a  úctou, poskytují jim emoční podporu v životních situacích, které jsou pro ně náročné.

2. Fortelnost

Dbají na poctivost, odbornost a kvalitu naší práce. Posilují motivaci a kompetence zaměstnanců. Chtějí být zodpovědnými a profesionálními vůči jejich klientům.

3. Společenství

Každý člověk je jedinečný dílek skládačky – hotový obraz můžeme vytvořit pouze společně. O své pracovní týmy pečují. Cení si spolupráce, sdílí své zkušenosti, dávají jeden druhému zpětnou vazbu a usilují o vzájemné porozumění. Pamatují také na to, že Diakonii tvoří zejména klienti Diakonie -  příjemci služeb. Vědomí tohoto širokého společenství posiluje naši motivaci ke službě.

4. Naděje

Klientům chtějí předávat naději. Naděje není odpovědí na všechna naše proč. Dává nám však dostatek síly, důvěry a odvahy nepropadnout v obtížných situacích rutině a rezignaci. Žít s nadějí znamená aktivně vyhlížet, že přijde pozitivní změna. V jejich každodenním snažení mají naději, že práce s potřebnými buduje a  podporuje lidskost a vzájemné porozumění.

                                    Diakonie Valašské Meziříčí (Valašské Meziříčí) • Firmy.cz


  • Kontaktní informace

 

Diakonie Valašské Meziříčí

Žerotínova 1421

757 52 Valašské Meziříčí

Ředitel

email reditel@diakonievm.cz

tel: 605 223 405

https://www.diakonievm.cz/

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Diakonie Valašské Meziříčí za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


  • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...