NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Praha 5 - Nadační fond Klíček

Klicek logo

Nadační fond Klíček


Cíle:

 • Zlepšovat životní podmínky vážně nemocných dětí a jejich rodin
 • Napomáhat návratu přirozených a obyčejných věcí do života vážně nemocných dětí
 • Posilovat roli rodiče v péči o nemocné dítě
 • Pomáhat při zavádění funkce herního pracovníka a dobrovolníka na dětská oddělení
 • Vybudovat dětský hospic
 • Podporovat zodpovědný a ohleduplný přístup k vlastnímu životu, k druhým lidem
  a okolnímu světu, inspirovat k uvažování v souvislostech
 • Posilovat občanské chování, zejména ve vztahu jedinec x instituce
 • Otevírat diskusi o otázkách nemoci, umírání a smrti a odstraňovat bariéry mezi světem "zdravých" a světem "nemocných".

 

 

Dětský hospic

 • se od hospice pro dospělé pacienty v několika významných rysech liší. Slouží dětem, u nichž byla diagnostikována život ohrožující či život omezující choroba, někdy též dětem v poúrazových stavech – a jejich rodinám. Těžištěm jeho práce však není terminální péče, ale péče respitní (odlehčovací).
 • Doba mezi stanovením diagnózy a případnou smrtí dítěte bývá různě dlouhá, u některých onemocnění (např. cystická fibróza) může jít o řadu let, i několik desetiletí – a děti a jejich blízcí přijíždějí spíše na krátkodobé opakované zotavovací pobyty; hospic se jim snaží nabídnout praktickou pomoc a bezpečné a povzbuzující zázemí. Rodina má možnost zotavit a posílit se, odpočinout si od každodenního náročného ošetřování, podělit se o své starosti – a pak se všichni znovu vracejí domů.

 • Kontaktní informace

 

Nadační fond Klíček

Renoirova 654

152 00 Praha 5

Telefon: +420-775-204 109

E-mail: klicek@klicek.org

http://www.klicek.org/index2.html

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Nadačního fondu Klíček za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


 • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...