NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Most - Hospic v Mostě, o.p.s.

Hospic v Mostě, o.p.s.


 • Hospic je zdravotnické zařízení ošetřovatelského typu, kde se v maximální míře využívá poznatků paliativní medicíny. Je to systém služeb, který podporuje kvalitu života nevyléčitelně nemocných. Praktikuje holistický (celostní) přístup k nemocnému, při kterém zajišťuje kompletní ošetřovatelský, psychologický, sociální a duchovní komfort. Nabízí podpůrný systém, umožňující žít plně až do konce.
 • Stejnou měrou se zajímá o  rodinu a příbuzné nemocného, kteří také mohou využívat všech služeb poskytovaných vysoce kvalifikovanými odborníky, pracujícími v hospici.
 • Pracovníci hospice respektují při péči (polohování, podávání léků, podávání jídla a pití) pokud možno vždy přání pacienta, pokud ho přímo neohrožuje. Tzn., že pokud pacient odmítá striktně pohyb, jídlo, pití, léky, řídíme se do velké míry jeho přáním.

 

Pro koho je poradna a lůžkové zařízení učeno?

 • Pro nemocného, který ví, že má velice vážnou a progredující nemoc, nejčastěji se jedná o onkologická onemocnění. Pro příbuzné a známé takového nemocného
 • Pro nemocné, kteří mají obavu, že jejich nemoc je vážnější, než jim zatím bylo sděleno.

 

Co hospic nabízí?

 •  sociálně-právní pomoc ve změněné životní situaci (informace pro styk s úřady, ...)
 • upevňování a narovnávání sociálních vazeb mezi klientem a jeho rodinou
 • pomoc při hledání odpovědí na nejtěžší otázky života a smrti
 • odlehčovací služby. Pokud na omezenou dobu (maximálně 1 měsíc) potřebujete ošetřovatelskou péči o  sebe nebo o své blízké (například z důvodu náhlé nemoci, dovolené apod.), nabízíme vám své služby. Podrobnosti o péči v hospici najdete na tomto webu.

                      


 • Kontaktní informace

 

Hospic v Mostě, o.p.s.

Svážná ul. 1528

434 00 Most

Telefon:

 • 608 009 149 -  přijímání pacientů (tel. v provozu 7:30-14:00)
 • 476 000 166 - recepce-půjčovna pomůcek

emaily:

 • socialni.hospic@mostmail.cz
 • socialni.pracovnik@hospic-most.cz

 

http://www.hospic-most.cz/

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Hospice v Mostě o.p.s. za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


 • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...