NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Bethesda domov pro seniory

Bethesda

Bethesda domov pro seniory


Domov Bethesda


Bethesda je nestátní neziskové zařízení pro seniory a je jedním ze 3 středisek Diakonie Církve bratrské.

Kapacita


Domova Bethesda je 33 lůžek na 9 jednolůžkových a 12 dvoulůžkových pokojích s vlastním hygienickým zázemím a balkónem. Budova Domova je umístěna v zahradním areálu s jezírkem.

Poslání


Posláním Domova seniorů Bethesda je poskytnutí a zajištění sociálních a  zdravotních služeb seniorům, kteří již nemohou žít ve svém přirozeném sociálním prostředí z důvodu vysokého věku, snížené soběstačnosti a  mobility, již nedostačujícího zajištění péče a podpory prostřednictvím rodiny a dostupných terénních služeb.

Služby, které Domov Bethesda poskytuje:

 • celoroční dlouhodobé ubytování a stravování
 • zajištění pravidelné lékařské péče
 • ošetřovatelskou péči dle potřebnosti uživatele
 • podporu či pomoc při zvládání běžných úkonů sebeobsluhy (péče o  pokoj a osobní prádlo, pomoc při stravování, hygieně, oblékání, pohybu, přemísťování apod.)
 • rehabilitační péči prostřednictví LRS pouze v případě přiznání grantu (nevzniká na něj právní nárok)
 • základní sociální poradenství
 • organizaci a zajištění kulturního vyžití, zájmové a aktivizační činnosti
 • duchovní péči (bohoslužby, pastorační pracovník)
 • pomoc při zajišťování dalších služeb externisty (kadeřnice, pedikérka, pošta,…)
 • pomoc s vyřizováním osobních záležitostí (úřady, instituce)

                                 Bethesda

Cílová skupina


Cílovou skupinou jsou senioři nad 65 let, kteří z důvodu snížené soběstačnosti, mobility a celkově zhoršeného stavu nemohou dále pobývat ve svém přirozeném sociálním prostředí.
Z důvodu odbornosti poskytovaných služeb nemůžou poskytovat potřebnou péči:

 • seniorům s onemocněním, vyžadujícím stálou nebo velmi častou intervenci lékaře nebo ošetřovatelskou péči poskytovanou ve zdravotnických zařízeních
 • seniorům s rozvinutými formami demence
 • handicapovaným jedincům, kteří nedosahují věku pro přiznání starobního důchodu
 • seniorům s akutním infekčním onemocněním
 • osobám, které jsou schopny za pomoci místně dostupných terénních služeb a rodiny se o sebe postarat a zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí

 

Zásady a hodnoty, kterými se řídí jejich zaměstnanci:

 • úcta, respekt, tolerance
 • individuální přístup a podpora
 • pružné reagování na potřeby klientů
 • dodržování lidských práv klientů
 • respektování vzájemných hranic
 • komunikace, partnerství, spolupráce

 


 • Kontaktní informace

 

Bethesda domov pro seniory

Stoliňská 41c/2510

193 00 Horní Počernice, Praha

Vedoucí střediska Bethesda
Mgr. Ivana Reicholdová
e-mail: reicholdova@bethesda.cb.cz
tel.: 281 040 177, 731 430 470
Vedoucí sestra
Iveta Kozelková
e-mail: kozelkova@bethesda.cb.cz
tel.: 281 040 163, 731 430 466
Sociální pracovnice
Pavla Trčková, DiS.
e-mail: trckova@bethesda.cb.cz
tel.: 281 040 115, 731 430 467
Pastorační pracovník
Michal Žemlička
tel.: 608 427 757
https://cb.cz/diakonie/bethesda/

 

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Bethesdy domova pro seniory za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


 • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...