NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Domov seniorů Vysočany

ANAVITA a.s. - Domov seniorů Vysočany Praha 9 – Praha 9 - Vysočany |  idatabaze.cz

Domov seniorů Vysočany


Domov pro seniory v Praze 9 - Vysočanech je soukromým pobytovým sociálním zařízením, které bylo otevřeno v roce 2012 a jehož provozovatelem je společnost DOMOV SENIORŮ VYSOČANY, s. r. o. 

Jsou řádně registrovaným poskytovatelem sociální péče a poskytují sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, v platném znění:

  • Domov pro seniory (§49)
  • Domov se zvláštním režimem (§50)
      

Jsou členem asociace poskytovatelů sociální služeb ČR.

Jaké služby poskytují:

Poskytujíkomplexní pobytové sociální služby pro seniory se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.  K dispozici jsou klientům kompletně vybavené jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové pokoje různých kategorií. K  dispozici jsou prostorné společenské a terapeutické místnosti s  jídelnou. Součástí areálu je venkovní terasa a uzavřená zahrada pro venkovní procházky a odpočinek.
 Celý areál je plně bezbariérový.

                                          Domov seniorů Vysočany

Domově seniorů Vysočany je strava podávaná pětkrát denně (případně šestkrát při zdravotní indikaci klienta). Jídelníček je pro klienty sestaven ve spolupráci s nutriční specialistkou a s ohledem na aktuální zdravotní stav klientů.

Díky geriatrické erudici našich lékařů a ošetřovatelského personálu jsou pripravení poskytnout kvalifikovanou péči osobám trpícím Alzheimerovou chorobou, či jiným typem demence a  dále klientům s omezenou mobilitou. Jsou si vědomi, že základem péče je podpora a rozvoj těch schopností klienta, které jsou klíčové pro jeho soběstačnost a sebejistotu. Snaží se o udržení co nejvyšší míry nezávislosti s adekvátní asistencí ošetřovatelského personálu. V mírnějších stadiích onemocnění se snažíme o smysluplnou řízenou aktivizaci klientů, avšak bez přetěžování či nucení k činnostem. Dbají na udržení osobní integrity a lidské důstojnosti i v pokročilých stadiích onemocnění. Rozvíjí komunikaci s nemocnými, pomocí verbálních i nonverbálních metod, nasloucháme a sdílíme. Snažíme se posilovat orientaci klientů v prostředí a jejich ukotvení v realitě.

Součástí služeb poskytovaných v budově Domova seniorů Vysočany jsou pravidelné ambulantní návštěvy lékařů. Spolupracují s odborníky v  oboru všeobecného praktického lékařství, geriatrie, psychiatrie, psychologie a neurologie.

Ve své práci se opíráají o doporučené postupy České Alzheimerovské společnosti a České gerontologické a geriatrické společnosti. 

Čím se liší od ostatních podobných zařízení?

Domov seniorů Vysočany byl od svého počátku projektován tak, aby mohli co nejvíce zpříjemnit pobyt  klientů a zároveň jim nabídnout maximálním šíři profesionálně poskytovaných služeb.  Domov splňuje nejmodernější kritéria kladená na obdobná zařízení v Evropské unii, je kompletně bezbarierový, pokoje jsou nadstandardně vybaveny a součástí domova je venkovní terasa a vlastní zahrada s bezbarierovým vstupem. K  dispozici jsou prostorné společenské a terapeutické místnosti s  jídelnou.


  • Kontaktní informace

 

Domov seniorů Vysočany

Bassova 14

190 00 Praha 9

email: info@dsvysocany.cz

Recepce:
 +420 283 851 215

https://www.domov-senioru-praha.cz/

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Domova senirů Vysočany za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


  • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...