NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou

Domov důchodců Kobylá

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou


  • Hlavním účelem zařízení je poskytování pobytových služeb a sociální péče osobám, které mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Umožňují lidem, v nepříznivé sociální situaci, využít  služeb pro zachování a rozvíjení života dle jejich schopností a možností.
  • Smyslem poskytování služeb tímto zařízením je podpořit uživatele a pomoci mu k nezávislosti a soběstačnosti, popř. znovu se začlenit do běžného života.
  • Tato organizace nabízí sociální služby, které jsou bezpečné a na odborné úrovni.

                                                   Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou

Služby:

a) poskytnutí ubytování:

1. ubytování

2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení


b) poskytnutí stravy:

1. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3-5 jídel  denně (snídaně, oběd, večeře)
 

c) pomoc při zvládání běžných  úkonů péče  

    o vlastní osobu:

1. pomoc při oblékání a svlékání

2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh

4. pomoc při podávání jídla a pití

5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i  vnějším prostoru

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty

3. pomoc při použití WC

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a  podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

f) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž  poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopnostii a dovedností podporující sociální začleňování osob  

g) aktivizační činnosti:

1. volnočasové a zájmové aktivity

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

 

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů


  • Kontaktní informace

 

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou

Kobylá nad Vidnavkou 153

790 65 Kobylá nad Vidnavkou

  • Ředitel

 

Ing. Jitka Richterová

tel: 584 440 330, 725 933 591

email: domov.jav@tiscali.cz

http://www.ddkobyla.cz/index.htm

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Domova důchodců Kobylá nad Vidnavkou za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


  • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...