NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Domov pro seniory Telč

Domov pro seniory | Telc.eu

Domov pro seniory Telč


Poslání:


Posláním Domova pro seniory Telč je poskytování pobytové sociální služby seniorům ve věku nad 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a jsou plně nebo částečně závislí na pomoci druhé osoby a nejsou schopni žít bez pravidelné pomoci sami doma. Při poskytování služby nabízí lidský přístup, pohodovou a přátelskou atmosféru.

                                          Domov pro seniory Telč


Cíle:


Cílem poskytované sociální služby Domova pro seniory Telč je:


• Podporovat individualitu uživatele
• Udržovat fyzický a psychický stav uživatele, pomáhat při hledání smyslu života ve stáří
• Prostřednictvím pořádaných akcí podporovat začlenění uživatelů do života města
• Prostřednictvím aktivizačních činností motivovat uživatele k aktivnímu životu
• Spolupracovat s dalšími institucemi – školy, školky, dům dětí a mládeže, další sociální služby
• Spolupracovat s rodinou uživatele při naplňování osobních cílů

Okruh osob (cílová skupina):


Senioři ve věku nad 65 let, kteří potřebují podporu a péči jiné osoby a  nejsou schopni si zajistit základní životní a osobní potřeby

Kapacita domova: 59 uživatelů

Zásady poskytování sociální služby:


• Individuální přístup k uživateli – chovají se flexibilně, vstřícně, empaticky, poskytovaná péče je plánována společně s uživatelem na základě jeho individuálních potřeb, schopností a možností
• Partnerství – dbají na zachování důstojnosti uživatele, respektujeme jeho zájmy, dovednosti, zvláštnosti a odlišná specifika
• Svoboda rozhodování – uživateli je ponechána schopnost vlastního úsudku a rozhodnutí
• Podpora v soběstačnosti – poskytují jen nezbytnou míru podpory a  pomoci, která nesnižuje soběstačnost uživatelů a nezvyšuje jejich závislost na našich službách
• Týmový přístup k uživateli – spolupráce pracovníků všech úseků


  • Kontaktní informace

 

Domov pro seniory Telč

Špitální ul. 46

588 56 Telč

tel.: 567 243 566

e-mail: reditel@domovproseniorytelc.cz

https://www.telc.eu/obcan/socialni-sluzby-1/domov_pro_seniory

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Domova pro seniory Telč za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


  • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...