NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Domov Ždírec

Výroční zpráva

Domov Ždírec


 • Služba domova:

 

je pobytovou službou, určenou seniorům od 60 let, kteří zejména z  důvodu vyššího věku či pro trvalé změny zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v oblasti soběstačnosti a osobní péče. A zároveň jim jejich nepříznivá sociální situace neumožňuje žít ve vlastním přirozeném prostředí. Náš domov těmto osobám zajišťuje komplexní péči, a pobyt v domově nahrazuje domácí prostředí.

                                       Domov Ždírec

 • Posláním domova

 

Posláním služby domova pro seniory je poskytovat sociální služby seniorům převážně z Kraje Vysočina, kteří nemohou žít z důvodu snížené soběstačnosti ve svém domácím prostředí. Usilují o zachování jejich přirozených kontaktů a podporujeme jejich stávající dovednosti v péči o  sebe sama, nabízí pomoc při uplatňování jejich práv a zájmů a  umožňují kvalitní prožití podzimu života.

 Službu neposkytují:

 • osobám mladším 60 let
 • osobám, které potřebují nepřetržitou lékařskou péči, nebo mají závažné akutní nebo chronické infekční onemocnění (např. TBC)
 • osobám, které z důvodu svého zdravotního stavu nebo vlivem návykových látek ohrožují sebe sama nebo své okolí, či narušují soužití s  ostatními
 • osobám, které potřebují poskytnout nepřetržitou 24 hodinovou lékařskou a psychiatrickou péči
 • osobám s diagnostikovaným psychotickým onemocněním

 • Kontaktní informace

 

Domov Ždírec

Ždírec 43

588 13 Jihlava

Vedoucí oddělení domova pro seniory, domova se zvláštním režimem:

Jana Kuthanová
Tel.: 561 111 316
Mobil: 739 204 994

Všeobecné sestry: 561 111 313, 739 204 994

https://www.domovzdirec.cz/

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Domova Ždírec za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


 • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

   

 

Záznamy nebyly nalezeny...