NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Domov sv. Anežky

Domov sv. Anežky - CUSTODIUM

Domov sv. Anežky


Kapacita: 24 lůžek pro muže a 62 lůžek pro ženy.

Poslání Domova

 • Domov je určen pro osoby, které pro sníženou soběstačnost potřebují pomoc nebo podporu jiné fyzické osoby při svých základních potřebách
 • Domov se snaží o individuální přístup k uživatelům i s využitím tradičních křesťanských hodnot
 • Domov se snaží pro své uživatele zajistit bezpečné a klidné prostředí

 

Cíle služby

 • Poskytnout přiměřenou podporu a pomoc podle potřeb uživatele s využitím vlastních možností
 • Podporovat kontakt s rodinou, přáteli a okolním světem
 • Respektovat důstojnost, vlastní vůli a práva uživatele
 • Být na blízku lidem, kteří trpí, mírnit jejich bolest
 • Péče o duchovní potřeby uživatelů

 

Cílová skupina

 • Službu poskytují osobám starším 65 let, kteří z důvodu snížení soběstačnosti potřebují podporu a pomoc jiné osoby při svých základních potřebách

 

Službu neposkytují:

 • Osobám, které svým chováním narušují kolektivní soužití
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování služby přizpůsobené jejich specifickým potřebám z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, nebo které trpí závažnou akutní infekční nemocí
 • Od 1.8.2014 nepřijímáme osoby trpící úplnou hluchotou a slepotou, které vyžadují speciální formu komunikace

 

Zásady poskytované služby

 • Přistupovat ke každému s trpělivostí, vstřícností, pochopením a laskavostí
 • Plnit svěřené úkoly zodpovědně
 • Vzájemná spolupráce v týmu
 • Zásada diskrétnosti a rovnocennosti
 • Úcta ke křesťanským hodnotám

                           

   Domov sv. Anežky


 • Kontaktní informace

 

Domov sv. Anežky

Velký Újezd 7

675 32 Třebelovice

telefon: 568 443 017

e-mail: domov@dsvanezky.cz

 • ředitel: Mgr. Jana Šrámková
email: reditel@dsvanezky.cz

tel.: 731 619 831

http://dsvanezky.cz/

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Domova sv. Anežky za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


 • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...