NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Domov pro seniory Jihlava Lesnov

Domov pro seniory Lesnov - CUSTODIUM

Domov pro seniory Jihlava Lesnov


Poslání

Posláním Domova pro seniory je poskytování pobytové sociální služby prostřednictvím pomoci a podpory jako důstojné náhrady za přirozené sociální prostředí těm seniorům, kteří s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou trvale žít ve svém prostředí,

Pomoc a podpora vychází z individuálně určených potřeb seniorů, respektuje a  zachovává jejich základní lidská práva a svobody, důstojnost a usiluje o  sociální začleňování klientů.

                                    Domov pro seniory Jihlava - Lesnov

Cíle sociální služby

Cílem poskytované sociální služby je klient:

 • který za pomoci služeb zařízení, podpory a pomoci důstojně prožije a dožije svoje stáří

 • který je spokojený v těchto oblastech:

  • ubytování,

  • stravování

  • poskytování sociálně aktivizačních činností dle individuálních potřeb

  • soukromí

 • který si za podpory poskytované sociální služby uchová co nejdéle svoje schopnosti a dovednosti, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti a umí aktivně trávit svůj čas

 • kterému je sociální služba poskytována dle jeho individuálních, osobních přání a poskytuje mu podporu při jejich realizaci

Zásady poskytované sociální služby

 • Individuální přístup personálu

 • Respektování důstojnosti a práv klientů

 • Respektování svobodného rozhodnutí 

 • Ochrana osobních a citlivých údajů 

 • Flexibilita 

 • Spolupráce s rodinou 

Okruh osob, který je sociální služba určena:

 • senioři

Věková struktura:

osoby starší 60 let

Kapacita:

146 lůžek


 • Kontaktní informace

 

Domov pro seniory Jihlava Lesnov

Pod Rozhlednou 3448/10

586 01 Jihlava

sekretariát
tel.: 565 599 451

Ing. Mgr. Alena Řehořová, MBA
ředitelka

tel.: 565 599 450
mobil: 731 217 234
email: reditel@icss.cz

http://icss.cz/index.php/pages/domov-pro-seniory


EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Domova pro seniory Jihlava Lesnov za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.

Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...