NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Městský ústav sociálních služeb Jirkov "Mládežnická"

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace | Sociální služby ÚK

Městský ústav sociálních služeb Jirkov "Mládežnická"


 • Domov pro seniory je určen osobám ve věku od 65 let, které mají sníženou soběstačnost a to zejména z důvodu věku. Je určen osobám, jejichž situace vyžaduje celodenní pomoc a podporu jiné fyzické osoby, a  které již nemohou déle žít ve svém původním prostředí.
 • Posláním sociální služby Domova pro seniory poskytované v objektu Mládežnická je zajistit důstojné podmínky a prostředí pro život klientů, kteří se rozhodli čerpat pobytovou službu. Umožnit klientům čerpat individuální pomoc a podporu v souladu s jejich potřebami, zdravotním stavem a sociální situací. Při poskytování služby zachovávat důstojnost klientů a snažit se vytvářet životní podmínky srovnatelné s životem jejich vrstevníků, kteří žijí v přirozeném sociálním prostředí. 

Ubytování

 • Objekt se nachází v klidné lokalitě na okraji města s dostupností hromadné dopravy. Jedná se o šestipodlažní budovu, přístup do objektu je bezbariérový, ve všech prostorách objektu se lze pohybovat i na invalidním vozíku. V objektu jsou dva osobní bezbariérové výtahy.
 • Pokoje využívané k poskytování služby Domova pro seniory jsou umístěny ve čtvrtém, pátém a šestém podlaží, pokoje jsou jednolůžkové a  dvoulůžkové. Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem přizpůsobeným potřebám seniorů. Na pokojích jsou umístěny koupelny a WC s  bezbariérovým vstupem. Součástí budovy je prostorná zahrada, která je jen z části přístupná i pro vozíčkáře. V přístupné části je altán a  prostor určený k pořádání společenských akcí, setkání u táboráků nebo ho lze využít individuálně i k relaxaci a odpočinku.

                                          Městský ústav sociálních služeb Jirkov "Mládežnická"

Stravování

 • Součástí poskytovaných služeb je zajištění celodenní stravy 6x denně v  pravidelných intervalech. Při sestavování nabídky jídel klademe důraz na zásady zdravé výživy, s ohledem na specifika stravování odpovídající věku a s ohledem na výskyt civilizačních onemocnění. Klientimají zajištěn výběr ze tří variant obědů a dvou večeří, objednávku provádí z  jídelního lístku. V případě potřeby klienta, řešit některý z problémů v  oblasti výživy, má klient možnost objednat si individuální stravovací plán, který lze realizovat po konzultaci s nutričním terapeutem.

Volný čas

 • Klienti mají během dne bohatou nabídku aktivit zaměřených na udržování nebo rozšiřování znalostí, dovedností a schopností, které mohou rozvíjet prostřednictvím různých společenských, kulturních a zájmových činností. Aktivity jsou klientům nabízeny formou volnočasových aktivit, trénování paměti, pohybových aktivit a individuálních procházek. Patří sem i  nabídka účasti na kulturních akcích pořádaných jinými institucemi, organizacemi nebo jinými pořádajícími subjekty v regionu - vystoupení umělců, koncerty v zařízení, výlety, společenské večery s hudbou. Zapojení klientů do společenského života v domově i mimo domov je podporováno a realizováno na základě zjištění jejich potřeb a přání.
 • Nabídka aktivit, kulturních a zájmových činností je plánovaná. Klienti jsou s ní pravidelně seznamováni a aktuálně je k dispozici všem uživatelům a návštěvám na nástěnkách.
 • Během dne mohou klienti navštívit útulnou kavárničku v druhém patře,  která je otevřená každý den. Příjemné posezení při kávě je umožněna i  návštěvám do odpoledních hodin.  

Péče

 • Běžná denní pomoc a podpora je klientům poskytována zaměstnanci, kteří klienty podporují v jejich schopnostech a dovednostech. Rozsah poskytované péče je plánován spolu s klientem a vychází z reálných cílů a   stupně závislosti klienta na pomoci druhé osoby. Výstupem společného plánování je individuální plán péče, který je podkladem pro další poskytování služby.
 • Aktivity, nabízené v průběhu dne jsou zaměřeny na potřeby klientů,  na udržování, rozvíjení schopnosti a dovednosti. Nabízené aktivizační činnosti posilují paměť, motoriku a vedou k postupné sociální rehabilitaci.
 • Každému, kdo se rozhodne realizovat změnu místa bydlení a přistěhuje se do domova, je poskytována individuální podpora. Snažíme se co nejvíce usnadnit novou a mnohdy i těžkou životní situaci. Tým pracovníků spolupracuje na sestavení plánu, jak nejlépe pomoci klientovi seznámit se s novým prostředím a novými lidmi. Pracovníci vycházejí z životního příběhu klienta, jeho zájmů a zvyků. Každý klient má svého klíčového pracovníka, který se mu věnuje a již od prvních dnů společně plánují potřebnou péči a podporu

 • Kontaktní informace

 

Městský ústav sociálních služeb Jirkov "Mládežnická"

Mládežnická 1753

431 13 Jirkov

Telefon: 474 683 113
GSM: 777 757 104
E-mail: info@meussj.cz

http://www.meussj.cz/

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Městského ústavu sociálních služeb Jirkov "Mládežnická" za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


 • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...