NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Domov pro seniory Červenka - Litovel

Domov pro seniory Červenka - CUSTODIUM

Domov pro seniory Červenka - Litovel


  • Domov pro seniory Červenka je příspěvková organizace zřízená Olomouckým krajem. Poskytuje celoroční pobyty pro soby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
  • Sídlo organizace je na adrese: Nádražní 105, Červenka, 784 01 Litovel.

                                    Domov pro seniory Červenka

  • Posláním Domova pro seniory Červenka je poskytování pobytové sociální služby seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a zdravotního stavu. Domov respektuje jedinečnost každého člověka a poskytuje svým uživatelům takovou podporu a pomoc, aby mohli nadále vést v rámci svých možností a  schopností plnohodnotný a kvalitní život.

  • Kontaktní informace

 

Domov pro seniory Červenka

Opletalova 1148

784 01 Litovel

tel: 605 338 104

email: litovelsoc@dpscervenka.cz

 

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Domova pro seniory Červenka - Litovel za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


  • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...