NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Domov seniorů Novovysočanská

Sociální služby Praha 9, z. ú. - Home | Facebook

Domov seniorů Novovysočanská


DOMOV SENIORŮ poskytuje sociální službu Domov pro seniory dle § 49 zákona o sociálních službách pod číslem registrace 8251253.

Domov poskytuje ubytování v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích, poskytnutí celodenní stravy, zdravotní péči, pomoc při péči o svou osobu a domácnost a další služby s pobytem spojených, tak aby klienti mohli žít plnohodnotný život srovnatelný s životem svých vrstevníků.

Domov se nachází ve Vysočanech, v ulici Novovysočanská 505/8, Praha 9, 151 metrů od zastávky autobusu 136 Skloněná, 1,65 km od stanice metra B  Vysočanská. Kapacita domova je 87 klientů.

                                    Domov seniorů Novovysočanská

POSLÁNÍ DOMOVA

"Domov seniorů je pobytové zařízení pro seniory, kteří vzhledem ke svému věku a  zdravotnímu stavu nejsou schopni žít ve svém stávajícícm prostředí nebo by v něm zůstali izolováni. Poskytujeme svým klientům sociální a  zdravotní služby individuálním způsobem, aby co nejdéle vedli běžný a  aktivní způsob života a vytváříme tak společně nový a důstojný domov."

Naplňování tohoto poslání je chápáno jako jeden ze způsobů uplatňování hodnot, kterými prvořadě jsou:

 •  individuální podpora a přístup
 •  dodržování lidských práv uživatelů, rovný přístup ke všem klientům
 •  podpora klientů v nezávislosti a soběstačnosti
 •  respektování možné osobní volby a svobodné vůle uživatelů
 •  pružné přizpůsobení se potřebám uživatelů

 

CÍLE POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

Obecným cílem poskytované služby je dosažení takového způsobu poskytování služby, který bude klientům zajišťovat bezpečný, důstojný, plnohodnotný způsob života, s minimálními omezeními pro klienta s vysokou mírou svobodné volby klienta.

OKRUH OSOB JÍMŽ JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA:

Domov seniorů je určen občanům, kteří mají sníženou soběstačnost, zejména z  důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a  kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu.

Základní podmínky pro možnost využívání služby:

 •  dosažení věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu
 •  potřeba pravidelné pomoci a podpory jiné osoby při péči o sebe nebo svou domácnost
 •  trvalé bydliště v Hlavním městě Praze

 

CO VÁM MŮŽOU NABÍDNOUT

 •  Moderní vybavení pokojů
 •  bezbariérové sociální zařízení
 •  možnost připojení k internetu
 •  telefon
 •  vařič
 •  polohovací lůžko
 •  signalizační zařízení pro přivolání personálu
 •  Dvoupokojový apartmán
 •  Objednat si můžete i dvoupokojový apartmán se dvěma lůžky.

 

DALŠÍ SLUŽBY:

 •  stravování v jídelně či na pokoji
 • stravování přizpůsobené případné dietě pacienta
 •  společenská místnost
 •  tělocvična s přístrojovým vybavením
 •  pedikúra
 •  masáže
 •  konzultace s nutriční terapeutkou
 •  praní osobního prádla
 •  uložení cenností v depozitní pokladně Domova
 •  poradenství v sociální oblasti
 •  duchovní služby

 

STRAVOVÁNÍ

Kvalita skladby jídelníčků je důležitá, v našich kuchyních spolupracujÍ s  nutričním terapeutem, který spolu s vedoucím stravovacího úseku Domova připravuje vyvážené jídelníčky. Dohlížejí také na množství jednotlivých výživových hodnot, stav a teplotu vydávaného jídla. Při tvorbě sestavování jídelníčku přihlíží také k požadavkům a přáním klientů.

V  případě potřeby připravujÍ mletou stravu, mechanicky upravenou stravu. Naše kuchyně vaří i bezlepkovou či bezlaktozovou dietu.


 • Kontaktní informace

 

Domov seniorů Novovysočanská

Novovysočanská 505/8

190 00 Praha-Praha 9

Tel.: +420 284 086 900

https://www.ssspraha9.cz/domov-senioru/o-nas/

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Domova seniorů Novovysočanská za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


 • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...