NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Domov seniorů Chrudim

Domov seniorů Chrudim


 • Od 1.8. 2014  rozšířili nabídku poskytovaných sociálních služeb o Pečovatelskou službu. Pečovatelskou službu poskytují na základě registrace podle zákona 108/2006 Sb. a v souladu s vyhláškou 505/2006 Sb., jako terénní službu.
 • Poskytují tedy terénní sociální služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, nebo zdravotního postižení. Sociální služby jsou poskytovány v domácnostech těchto osob.
 • Služby poskytují osobám se zdravotním postižením od 27 let a seniorům.
 • Služba je určená osobám z Pardubického kraje.

 

Základní činnosti:   

 • poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy - to je zejména dovoz nebo donáška stravy, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podávání jídla a pití
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - to je zejména pomoc při oblékání a svlékání, pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu, pomoc při přesunu z lůžka na vozík
 • pomoc při osobní hygieně - to je zejména pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při použití WC, pomoc při péči o vlasy a nehty
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti - to je zejména zajištění úklidu a údržby domácnosti, běžné nákupy a pochůzky, praní a žehlení osobního prádla včetně drobných oprav osobního prádla
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - to je zejména doprovázení k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a zpět
 • Vztah uživatele a poskytovatele sociální služby je založen, v souladu se zákonem o sociálních službách, na smluvním vztahu.
 • Základem poskytování terénní pečovatelské služby je vždy individuální přístup pracovníků, jejich citlivý a ohleduplný postoj k uživatelům sociální služby.

                                          Domov seniorů Chrudim


 • Kontaktní informace

 

Domov seniorů Chrudim

Obce Ležáků 166

537 01 Chrudim III

tel.: 773 114 642

http://www.domovsenioruchrudim.cz/

 

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Domova seniorů Chrudim za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


 • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...