NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Městská správa sociálních služeb Kadaň

Adresa: Městská správa sociálních služeb Vežní 958, Kadan 432 01 IČO: 65642481 tel. 474 699 700 Email: mssskadan@seznam.cz Kontakty Městská správa sociálních služeb Ošetřovatelské oddělení DpS Kadaň Věžní 958 Nemocnice Kadaň Kadaň 432 ...

Městská správa sociálních služeb Kadaň


 • Domov pro seniory (DpS) je jednou ze služeb příspěvkové organizace Městské správy sociálních služeb Kadaň. Jejím zřizovatelem je Město Kadaň. V čele MěSSS Kadaň stojí ředitelka, která je oprávněna jednat ve všech záležitostech organizace.
 • DpS je pobytovou službou s celoročním provozem. Služba je určena především těm seniorům, kterým z objektivních důvodů již nelze zabezpečit žití v jejich přirozeném prostředí. Domov se nachází ve městě Kadani v ulici Věžní č.p.958. Jde o částečně novou, částečně zrekonstruovanou budovu, která byla otevřena v květnu roku 2007. Jde tedy o nový, krásný bezbariérový objekt vyhovující moderním trendům v péči o seniory, který je navíc umístěn v nádherné zahradě. Domov má celkem 99 lůžek pro celoroční pobyty v 57 pokojích (18 jednolůžkových, 36 dvoulůžkových a 3 třílůžkové) a další pokoj se 4  lůžky pro odlehčovací službu, která jsou určena pro krátkodobé či denní pobyty klientů. Dalších 21 lůžek v 10 pokojích (1 jednolůžkový, 8  dvoulůžkových a 1 čtyřlůžkový) má Domov na detašovaném oddělení, které je umístěno v 5. patře budovy nemocnice v Kadani ulici Golovinova č.p.1559.
 • Posláním Domova pro seniory je poskytovat pobytové služby a  sociální péči osobám, které vzhledem ke svému věku a trvalým změnám zdravotního stavu potřebují pomoc druhé osoby, ale z důvodu nepříznivé sociální situace a vysoké potřebnosti péče nemohou žít doma s pomocí rodiny či s využitím jiných služeb. Naším prostřednictvím chceme vytvářet bezpečné materiální zázemí, podpořit klienty při sociálním začleňování s cílem zapojení se do společenského života a to s ohledem na jejich individuální potřeby. Vytváříme klientům podmínky pro důstojnou existenci a umožňujeme jim aktivizační a společenské vyžití.

                                       Městská správa sociálních služeb Kadaň

Cílovou skupinou

 • jsou mladší senioři 65-80let a starší senioři nad 80let obou pohlaví, kteří mají sníženou soběstačnost, jsou celodenně závislí na pomoci jiné fyzické osoby nebo se nacházejí v jiné nepříznivé sociální situaci.
 • DpS umožňuje služby zájemcům především z Ústeckého kraje. Přednostně jsou umísťováni dle Evidence žádostí zájemci o sociální službu z řad klientů Pečovatelské služby, zájemci o služby z Kadaně, vazbami na Kadaň a zájemci z přilehlých obcí.

 

Cíle Domova pro seniory:

 • Bezpečné a klidné bydlení
 • Podpora v oblastech životních potřeb
 • Zajištění důstojného života
 • Udržení kontaktů s blízkými osobami, vrstevníky a veřejností
 • Aktivizační a společenské vyžití

 

Zásady Domova pro seniory:

 • Ochrana práv klientů
 • Důstojnost
 • Soběstačnost
 • Spolupráce
 • Individuální přístup
 • Uplatňování moderních metod v ošetřovatelském procesu

 • Kontaktní informace

 

Městská správa sociálních služeb Kadaň

Věžní 958

432 01 Kadaň

Tel.: 474 699 700
Email: mssskadan@seznam.cz

https://messskadan.unas.cz/?page=domovproseniory

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Městské správy sociálních služeb Kadaň za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


 • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...