NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Domov pro seniory Ďáblice

Domov pro seniory Ďáblice - CUSTODIUM

Domov pro seniory Ďáblice


Domov pro seniory Ďáblice je příspěvkovou organizací zřízenou Hlavním městem Prahou rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 29.12.2009. Jsme registrováni jako poskytovatel pobytové sociální služby ve smyslu zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Kapacita zařízení je 172 míst. Naše sociální služba je určena osobám: 

  • se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech (zejména z důvodu věku), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc   jiné fyzické osoby
  • osobám starším 64 let, výjimečně mladším

                                    Domov pro seniory Ďáblice

Posláním  Domova je vytvářet jeho obyvatelům příjemné a vlídné prostředí pro důstojný život a klidné stáří. 

Cílem je uplatnit hledisko důstojnosti ve všech oblastech poskytování sociální služby, zvyšovat kvalitu služeb a tyto služby trvale přizpůsobovat potřebám klientů, mimo jiné i postupnou rekonstrukcí pokojů.

Kladou důraz na důstojnost, protože ta vede k posilování sebeúcty, podporují nezávislost klienta, protože ta vede k jeho sebeurčení,  vytváří podmínky pro pocit jistoty a bezpečí klienta, protože i ty dělají domov domovem, naslouchají přáním klienta, aby věděli, co je pro něj důležité a s čím můžou pomoci, váží si dobrých vztahů, protože jsou v životě často tím nejcennějším.


  • Kontaktní informace

 

Domov pro seniory Ďáblice

Kubíkova 1698/11

182 00 Praha-Praha 8

tel.: 286 587 351-2286 587 041-2

email:  ddablice@ddablice.cz

https://ddablice.cz/

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Domova pro seniory Ďáblice za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


  • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...