NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Domov pro seniory Kostelec na Hané

Domov pro seniory Kostelec na Hané – Kostelec na Hané | ekatalog.cz

Domov pro seniory Kostelec na Hané


 • Domov pro seniory Kostelec na Hané, člen Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, je příspěvková organizace zřízená Městem Kostelec na Hané. Svou činnost zahájil v lednu 2002. Jeho poslání je vytvořit bezpečné a důvěryhodné prostředí pro důstojné prožití stáří těm, kteří vzhledem k věku, zdravotním problémům nemohou žít ve svém původním prostředí.
                                Domov pro seniory Kostelec na Hané

 

 • Cílovou skupinou jsou obyvatelé nad 63 let (včetně),  kteří se dostali do nepříznivé sociální situace z důvodu nemoci, zdravotního postižení, ztráty soběstačnosti a kteří z uvedených příčin nemohou žít ve svém přirozeném, původním prostředí a vyžadují podporu druhé osoby nebo odbornou zdravotní a ošetřovatelskou péči. Celková ubytovací kapacita je 58 obyvatel v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Přijímáme osoby imobilní, s částečnou schopností pohybu, se schopností pohybu za pomoci kompenzačních pomůcek i osoby mobilní s  poruchami paměti, které jsou orientovány místem.
 • Přednostně jsou přijímáni zájemci o  službu z Kostelce na Hané, obcí mikroregionu a nejbližšího okolí. V  případě uvolnění místa na pokoji vhodném pro manžele/partnery (dvoulůžkový pokoj se samostatným sociálním zařízením) může být přijat manželský pár, kdy jeden z páru potřebuje péči, dopomoc jiné osoby a již není možná podpora partnera/ky v domácím přirozeném prostředí.

 

Nepřijímají:

 • osoby vyžadující nepřetržitou lékařskou péči,
 • osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách,
 • osoby mobilní dezorientované místem,
 • osoby trpící infekční, parazitární chorobou,
 • osoby s psychickou chorobou, které mohou ohrozit sebe i druhé.

 

Principy poskytování sociální služby:

 • Dodržování etických principů.
 • Individuální přístup, respektování individuality každého uživatele.
 • Respektování lidské důstojnosti.
 • Podpora soběstačnosti uživatelů.
 • Respektování vlastního názoru, náboženské a národnostní svobody.
 • Ochrana práv a svobod uživatele.
 • empatie.
 • Týmová spolupráce.
 • Spolupráce s rodinou uživatele.

 • Kontaktní informace

 

Domov pro seniory Kostelec na Hané

M. Ulického 882

798 41 Kostelec na Hané

Tel.: +420 582 374 879


E-mail: reditel@ddkostelecnh.eu

http://www.ddkostelecnh.eu/

 EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Domova pro seniory Kostelec na Hané za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


 • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...