NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Domov pro seniory Červenka

Domov pro seniory Červenka - CUSTODIUM

Domov pro seniory Červenka


  • Domov pro seniory Červenka je příspěvková organizace zřízená Olomouckým krajem. Poskytuje celoroční pobyty pro soby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
  • Sídlo organizace je na adrese: Nádražní 105, Červenka, 784 01 Litovel.

                                    Domov pro seniory Červenka

 

  • Posláním Domova pro seniory Červenka je poskytování pobytové sociální služby seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a zdravotního stavu. Domov respektuje jedinečnost každého člověka a poskytuje svým uživatelům takovou podporu a pomoc, aby mohli nadále vést v rámci svých možností a  schopností plnohodnotný a kvalitní život.

  • Kontaktní informace

 

Domov pro seniory Červenka

Nádražní 105

784 01 Červenka

tel.: +420585119141

email: reditel@dpscervenka.cz

 

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Domova pro seniory Červenka za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


  • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...