NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Charitní domov Břevnov

Charitní dům pokojného stáří sv. Františka

Charitní domov Břevnov


 • Charitní domov Břevnov (dále jen Domov) je organizační složkou České katolické charity, se sídlem v Praze 1, Vladislavova 12.
 • Charitní domov Břevnov je registrován jako domov pro seniory. Je určen pro řeholní sestry Kongregace Školských sester sv. Františka, případně pro rodiče sester.
 • Posláním Domova je zajistit sestrám potřebnou péči odpovídající jejich zdravotnímu stavu, a přitom jim umožnit žít i nadále v prostředí jejich vlastní řeholní rodiny.

                                    Česká katolická charita - Domovy duchovních a řeholnic

  • Cílem sociálních služeb poskytovaných v Domově je zabezpečit obyvatelům důstojné stáří vytvářením takových podmínek, které podporují jejich soběstačnost, a které jim pomohou uspokojovat jejich fyzické, duševní a duchovní potřeby, případně jim umožní pracovat ve prospěch Domova.
  • Poskytovaná služba zahrnuje ubytování, stravování, ošetřovatelskou a duchovní péči a pomoc při zprostředkování a udržování kontaktů se společenským prostředím, při uplatňování práv a zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Charitní domov pro své obyvatele organizuje také různé zájmové a vzdělávací aktivity.
  • Základní zásadou při poskytování služby je individuální přístup k obyvateli, dodržování lidských práv a svobod obyvatel, respektování jejich lidské důstojnosti a přizpůsobování služby jejich potřebám. Poskytováním pomoci se snaží působit na obyvatele aktivně a podporovat rozvoj jejich samostatnosti.

 • Kontaktní informace

 

Charitní domov Břevnov

Radimova 33/2

169 00 Praha 6

ředitelka domova: Lenka Hřebíková (S.M. Kristina)
představená: Daniela Cibulková (S.M. Daniela)
tel.: 233 352 462, 737 353 379
e-mail: chd.brevnov@gmail.com

https://www.ckch.cz/charitni-domov-brevnov

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Charitního domu Břevnov za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


 • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...