NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Domov Na zámečku Rokytnice

Domov Na zámečku Rokytnice, p. o.

Domov Na zámečku Rokytnice


  • Domov Na zámečku Rokytnice p.o. je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje poskytující dvě pobytové sociální služby – domov pro osoby se zdravotním postižením pro 95 klientů a domov pro seniory pro 50 klientů.

Poslání

  • Posláním  Domova je poskytnout nepřetržitou celoroční pobytovou službu ženám a mužům se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby nebo potřebují podporu a péči s ohledem na svůj věk a zdravotní stav. Službu poskytují tak, aby vytvořili uživatelům podmínky pro důstojný život ve stáří.

                            Domov Na zámečku Rokytnice

Cílová skupina

  • uživateli jsou senioři ve věku od 55 let, kteří jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, případně potřebují podporu a péči s ohledem na svůj věk a  zdravotní stav.
  • Důvodem pro nepřijetí je Alzheimerova nemoc a zdravotní stav vyžadující specializovanou zdravotní péči.

  • Kontaktní informace

 

Domov Na zámečku Rokytnice

Rokytnice 1

751 04 Rokytnice

tel.: +420 581 278 027

email: reditelka@domovrokytnice.cz

https://www.domovrokytnice.cz/

 

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Domova Na zámečku Rokytnice za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


  • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...