NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Charitní domov Svatý Kopeček

Hlavní stránka

Charitní domov Svatý Kopeček


  • Posláním Domova sv. Anežky je podpora a  pomoc osobám, které se ocitly bez přístřeší a jejichž zdravotní stav vyžaduje péči druhé osoby. V domově působí dvě registrované sociální služby  azylový dům pro osoby se sníženou soběstačností a pečovatelská služba poskytovaná přímo v  objektu. Služba umožňuje nemocným lidem bez zázemí důstojně žít a  naplňovat své životní potřeby a současně se snaží v co nejvyšší možné míře udržet stávající schopnosti klientů a dále je rozvíjet.
  • Provoz Domova sv. Anežky byl zahájen 1. února 2018. Ubytování je možné na 1-2 lůžkových pokojích s celkovou kapacitou 30 lůžek (20 mužů, 10 žen) v ceně 110-120 Kč/den. Stravování je řešeno individuálně formou dovozu obědů, využitím darů či pomocí s přípravou jídla v rámci pečovatelské služby. Klienti mají k dispozici kuchyňku. 

                                       Charitní domov Svatý Kopeček

  • Domov sv. Anežky poskytuje zázemí pro nesoběstačné osoby starší 18 let, které nemohou svoji nepříznivou sociální situaci řešit vlastními silami a zároveň jim hrozí ztráta přístřeší, v důsledku čehož může dojít k ohrožení na zdraví a životě. Nesoběstačností se rozumí stav, při němž člověk svými silami není schopen zajistit péči o sebe v oblasti hygieny (mytí, problémy s inkontinencí), jídla (nákup potravin, základní příprava stravy, konzumace) a dalších úkonů sebeobsluhy (péče o  domácnost a čistotu prostředí, návštěvy lékaře, oblékání, praní apod.).
  • Služba je zaměřena především na pomoc těm, kteří nemají jinou možnost. Při nalezení vhodného řešení se preferuje přemístění klienta do běžného života, či jiné služby (bydlení s podporou, služby pro seniory). Služba není poskytována osobám, které potřebují nepřetržitou zdravotní péči a osobám, které jsou zcela imobilní, osobám s akutním, přenosným, infekčním onemocněním, s neřešenou drogovou závislostí a s dekompenzovaným psychiatrickým stavem.

  • Kontaktní informace

 

Charitní domov Svatý Kopeček

nám. Sadové 152/39

779 00 Svatý Kopeček, Olomouc

Bc. Jan Řezníček, DiS. – koordinátor Domova sv. Anežky 
tel.: +420 733 694 581

email: anezka@olomouc.charita.cz


https://www.olomouc.charita.cz/nase-sluzby/lide-bez-domova/domov-sv-anezky/

 EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Charitního domova Svatý Kopeček za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


  • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...