NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Agentura domácí péče - L. Šíma

Home

Agentura domácí péče - L. Šíma


 • Vznikla v roce 2000.
 • Postupně se rozšiřovali a v současné době mají 6 stálých zdravotních sester.
 • Všechny jsou pečlivě vybrané z řad profesionálek a agentura nadále podporuje jejich další vzdělávání. Je také kladen důraz na jejich ochotu a vstřícnost vůči klientům.
 • Zdravotní sestry jsou vybaveny terénními vozy, aby se dostaly i na špatně dostupná místa
 
Nabídka služeb a péče zařízení:
 
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů
 • Péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně - terapeutické činnosti (úřední i osobní záležitosti, spolupráce s  rodinami, pomoc rodinným příslušníkům, kontakty se sociálním prostředím mimo DS)
 • Aktivizační činnosti (smyslem těchto činností je co nejlepší využití volného času uživatelů)
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Ošetřovatelská péče
 • Odvoz / doprovod k lékaři
 • Pomoc při zajištění stravy (dovoz)
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Odběry biologického materiálu k vyšetření
 • Komplexní o

                                    Agentura domácí péče - L. Šíma


 • Kontaktní informace

 

Agentura domácí péče - L. Šíma

Nádražní 246/7

693 01 Hustopeče

Tel.: +420 519 413 888
Tel.: +420 724 155 025
E-mail: agentura-domacipece@seznam.cz

http://www.domacipece-sanitky.eu/

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Agentury domácí péče - L. Šíma za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


 • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...