NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Agentura osobní asistence a sociálního poradenství

- Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.sAgentura osobní  asistence a sociálního poradenství, o.p.s

Agentura osobní asistence a sociálního poradenství


  • V agentuře os. asistence a sociálního poradenství se koná několikrát do roka školení pracovníků agentury ze školení s registrací MPSV výstupem z tohoto je Osvědčení o absolvování předepsaného počtu hodin (za rok 24). Např.: Gerontooblek, Kufr plný vzpomínek, Verbální dovednosti při zvládání negativních emocí uživatele sociální služby, Základy týmové práce v sociálních službách.
  • Vedoucí agentury v čele s paní ředitelkou navštívily přímo v Sokolově pořádaný Kongres – Gerontologické dny severozápad. Také ve stejném uskupení byl navštíven desátý výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb ve městě Tábor.
  • Z důvodu zvyšování vzdělanosti a kompetencí u pracovníků organizace spolupracují s obcemi, městy, různými kraji a ministerstvy v  záležitostech, které se týkají sociálních služeb. Např.: účast na seminářích, setkáváních u kulatých stolů, zúčastnění se na různých přednáškách. Své poznatky předáváme informacemi dále, např.: spolkům, svazům ZP a seniorům. Spolupracují s pracovníkem MPSV pro Karlovarský kraj – Implementace politiky stárnutí na krajské úrovni – Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí.
  • V prostorách agentury se konají různé akce např.: svazy z měst a obcí zde pořádají různá setkání, oslavují svátky, narozeniny atp.
  • Agentura umožnila klubu seniorů z Háječku pravidelné setkávání se s mladší generací, s dětičkami se školky v Sokolově.

      


  • Kontaktní informace

 

Agentura osobní asistence a sociálního poradenství

Hornická 1595

356 01 Sokolov

Ředitelka organizace: Dana Janurová

Tel.: 352 600 588

Mob.: 724 295 610

e-mail: djanurova@volny.cz


Vedoucí sociální služby: Bc.Dana Kábrtová

Tel.: 352 600 588

Mob.: 725 518 515

e-mail: kabrtova.agentura@seznam.cz


Sociální pracovnice: Bc. Jana Havlová

Mob.: 601 155 269

e-mail: jhavlova.agentura@seznam.cz

https://www.agenturapomoci.cz/

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Agentury osobní asistence a sociálního poradenství za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


  • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...