NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Domov pokojného stáří Libošovice

Domov pokojného stáří Libošovice - CUSTODIUM

Domov pokojného stáří Libošovice


  • Pro seniory, kteří již nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a  využívat pečovatelskou službu, nabízí Oblastní charita Sobotka pobytovou sociální službu - domov pro seniory. Prostřednictvím této služby je uživatelům poskytována zdravotní, ošetřovatelská a sociální péče.Prostřednictvím této služby se snažíme pomáhat osamělým a nemocným seniorům tak, aby i přes nepříznivou sociální, zdravotní a rodinnou situaci mohli závěrečnou část svého života prožít důstojně ve společenství svých vrstevníků, s profesionální pomocí a bez přerušení kontaktů s přáteli a svými blízkými.

                                                      Domov pokojného stáří Libošovice

Cílem poskytované péče je:

  • zajištění uživateli celodenní odbornou péči, poskytanou kvalifikovanými pracovníky
  • podpora samostatnosti a soběstačnosti uživatelů sociálních služeb
  • respektování a posilování náplně základních lidských a občanských práv a oprávněných zájmů
  • poskytovat péči podle individuálních potřeb (vytvoření a naplňování individuálních cílů a jejich hodnocení)
  • umožnit naplňování individuálních duchovních potřeb uživatele (bohoslužby, návštěvy duchovního)

  • Kontaktní informace

 

Domov pokojného stáří Libošovice

Libošovice 39

507 43 Libošovice

Tel.: 493 571 156, 724 548 659

email: dps@sobotkacharita.cz

https://sobotkacharita.cz/

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Domova pokojného stáří Libošovice za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


  • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...