NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Domácí komplexní ošetřovatelská péče Karviná

Slezská humanita- Základní informace

Domácí komplexní ošetřovatelská péče Karviná


Nabídka služeb a péče zařízení:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů
 • Péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Pomoc při zajištění stravy (dovoz)
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Odběry biologického materiálu k vyšetření
 • Komplexní ošetřovatelské péče v domácím prostředí
 • Pronájem zdravotnických pomůcek (lůžka, chodítka, mechanické vozíky atd.)

                                                   Domácí komplexní ošetřovatelská péče Karviná


 • Kontaktní informace

 

Domácí komplexní ošetřovatelská péče Karviná

Sokolovská 1761/36

735 06 Karviná

tel. 596 342 177, 604 682 322

http://www.slezskahumanita.cz/Domaci_komplexni_osetrovatelska_pece_Zakladni_informace/0

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Domácí komplexní ošetřovatelské péče Karviná za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


 • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...