NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí

Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí - DS Mikuláškovo nám.

Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí


 • Domov  pro seniory Mikuláškovo náměstí je příspěvková organizace, kterou pro své občany vybudovalo Statutární město Brno. Zastupitelstvo města Brna tím učinilo další krok k naplnění koncepce rozvoje sociální pomoci v oblasti zajišťování ústavní sociální péče pro seniory. Toto moderní zařízení splňuje standardy kvality sociálních služeb založené na naplňování základních lidských práv a svobod tak, jak jsou uvedeny v Deklaraci základních lidských práv a svobod a zakotveny v právních dokumentech České republiky. Uvedení domova do provozu se uskutečnilo 1. 12. 2003.

 

Poslání domova

 • pomoc občanům, kteří se ocitli ve složité životní situaci a jejichž zdravotní stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,
 • poskytovat občanům bezplatné sociální poradenství o možnostech řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo možnostech předcházení těmto situacím,
 • podporovat klienty DSM v soběstačnosti, dovednostech a ve společenských aktivitách,
 • podporovat běžný způsob života klientů, vycházet z individuálně určených potřeb osob a klást důraz na respektování lidské důstojnosti a  na zachování kvality života,
 • zajistit kvalitní službu, která nemůže být uživateli zabezpečena členy jeho rodiny, ani pečovatelskou službou, popřípadě jinými službami sociální péče,
 • poskytnout službu takovým způsobem, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních lidských svobod.

                                                Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí

Cíle služby

 • plné a srozumitelné informování o službě,
 • co nejlepší adaptace uživatele na novou službu,
 • podpora uspokojování potřeb uživatelů běžným způsobem života, zachování přirozených sociálních vztahů a kvality života, na které byl klient zvyklý,
 • podpora klienta v kontaktu se společenským prostředím, nabídka sociálně terapeutických činností,
 • obnovení či udržení maximální míry soběstačnosti klientů,
 • individuální přístup k uživateli, spolupráce s jeho rodinou,
 • umožnění klientům svobodně vyjádřit vlastní názor, podávat podněty, připomínky a stížnosti týkající se poskytovaných služeb

 • Kontaktní informace

 

Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí

Mikuláškovo náměstí 20

625 00 Brno

Telefon:
+420 547 139 300
+420 547 139 450

E-mail:
info@min.brno.cz

https://www.mik.brnods.cz/

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Domova pro seniory Mikuláškovo náměstí za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


 • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...