NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Centrum seniorů Mělník

Úvodní stránka | Centrum seniorů Mělník

Centrum seniorů Mělník


 • Příspěvková organizace Sociální služby Města Mělníka (dnes Centrum seniorů Mělník) byla založena k 1.5.2000 rozhodnutím zastupitelstva města Mělníka ze dne 27.4.2000.
 • Důvodem založení této organizace byl úmysl sjednotit sociální služby poskytované cílové skupině senioři pod jednu organizaci. V té době se jednalo o nový domov důchodců, pečovatelskou službu, domy s  pečovatelskou službou a kluby důchodců. Už v této době začaly práce na připojení penzionu pro důchodce k této organizaci. Penzion doposavad provozoval tehdejší Okresní ústav sociálních služeb.
 • Se vznikem příspěvkové organizace úzce souvisel nový domov důchodců. Původní myšlenka vystavět domov důchodců byla situována do míst bývalých vojenských objektů za obcí Byšice. Naštěstí se neuskutečnila a nedošlo tedy k segregaci seniorů někam daleko od civilizace. Bylo rozhodnuto postavit tři zařízení přímo ve městech, a to v Mělníku, Neratovicích a  Mšeně.

                                                   Centrum seniorů Mělník

 • Objekt nového domova důchodců byl vystavěn v krátké době firmou Bostas s r.o. Mladá Boleslav. Jedná se o šestipodlažní budovu, tehdy s  kapacitou 108 lůžek v 92 pokojích. Každý pokoj má své sanitární zařízení a balkón, přičemž je orientován na jih a na východ.

Nabídka služeb a péče zařízení:
 
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů
 • Péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně - terapeutické činnosti (úřední i osobní záležitosti, spolupráce s  rodinami, pomoc rodinným příslušníkům, kontakty se sociálním prostředím mimo DS)
 • Aktivizační činnosti (smyslem těchto činností je co nejlepší využití volného času uživatelů)
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Pomoc při zajištění stravy (dovoz)
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • Kontaktní informace

 

Centrum seniorů Mělník

Fügnerova 3523

276 01 Mělník

Tel.: 315 630 040 (recepce 7:00 – 19:30)

Vedení Centra seniorů

PhDr. Drahomíra Pavlíková
ředitelka CSM
Tel: 315 630 040
GSM: 605 231 918
e-mail: d.pavlikova@ssmm.cz

https://ssmm.cz/

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Centra seniorů Mělník za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


 • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...