NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Ústav sociálních služeb v Praze 4

Ústav sociálních služeb v Praze 4


 • Zřizovatelem Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové organizace, je Městská část Praha 4.
 • Posláním Ústavu sociálních služeb v Praze 4 je podpora aktivního a důstojného života seniorů a zdravotně znevýhodněných občanů na území městské části Prahy 4 prostřednictvím poskytování pobytových, ambulantních, terénních sociálních služeb a poradenství.

                                          Pečovatelská služba Praha 4

 • Ústav sociálních služeb v Praze 4 vznikl z původní rozpočtové organizace Obvodní ústav sociálních služeb Praha 4, na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 12-Z-23/2000 ke dni 1. 12. 2000. Jeho zřizovací listina byla novelizována usnesením Zastupitelstva městské části Praha 4  č. 2Z-35/2015 ze dne 21. 1. 2015 jako její dodatek č. 4.

Předmětem činnosti ÚSS 4 je zajišťování sociálních služeb ve smyslu příslušných ustanovení zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění:

 • základního sociálního poradenství
 • pečovatelské služby
 • odlehčovacích služeb
 • sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby zdravotně znevýhodněné (včetně provozu klubů seniorů)
 • služeb Denního stacionáře
 • Veškeré služby poskytuje ÚSS 4 v souladu s platnou zřizovací listinou na území městské části Prahy 4 a s předchozím souhlasem zřizovatele i v jiném územním samosprávném celku.

  • Kontaktní informace

   

  Ústav sociálních služeb v Praze 4

  Podolská 208/31

  147 00 Praha 4

  email: info@uss4.cz

  Kontakt: 296 320 113

  www.uss4.cz

  EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Ústavu sociálních služeb v Praze 4 za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


  • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

   

  Záznamy nebyly nalezeny...