NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Sociální centrum města Světlá nad Sázavou

SC Světlá nad Sázavou

Sociální centrum města Světlá nad Sázavou


  • Pečovatelská služba je registrovaná sociální služba poskytovaná příspěvkovou organizací Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, jejímž zřizovatelem je Město Světlá nad Sázavou.
  • Poskytování sociálních služeb se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o  sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  • Pečovatelskou službu poskytuje občanům na území města Světlá nad Sázavou a mikroregionu Světelska v pracovních dnech od 6.30 – 19.00 hod.

 

Zajišťuje péči terénní a ambulantní.

Terénní péče je zajišťována přímo v domácnostech uživatelů. Ambulantní služba je poskytovaná ve Středisku osobní hygieny na adrese: U  Rybníčků 1044, 582 91 Světlá nad Sázavou.

  • Pečovatelská služba Sociálního centra města Světlá nad Sázavou je pomáhající organizací založená na principech profesionality, respektu k  jedinečnosti každé osoby, důstojného a partnerského přístupu s ohledem na práva člověka.

                           Sociální centrum města Světlá nad Sázavou


  • Kontaktní informace

 

Sociální centrum města Světlá nad Sázavou

U Rybníčků 1044

582 91 Světlá nad Sázavou

tel.: 569 456 939                                                

fax.: 569 456 945                                              

e-mail: scsvetla@scsvetla.cz  

http://www.scsvetla.cz/

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Sociálního centra města Světlá nad Sázavou za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


  • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...