NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

DomA - domácí asistence

DomA - Domácí asistence

DomA - domácí asistence


 • DomA - domácí asistence, zapsaný spolek, působí od roku 2005 jako poskytovatel terénních sociálních služeb v mikroregionu Hlučínsko se sídlem v Kobeřicích, Hlučínská 739/1, PSČ 747 27, okres Opava.
 • Spolek se řídí zákonem č. 108/2006 Sb Zákon o sociálních službách, provádějící vyhláškou (č. 505/2006 Sb.) k tomuto zákonu. Zároveň všichni pracovníci organizace dodržují standardy kvality, které má organizace zpracovány v  zákonném rozsahu a jejich obsah vedoucí pracovníci pravidelně kontrolují a upravují.

                                                      DomA - domácí asistence

 • Cílovou skupinou jsou mladší senioři (65-80 let), starší senioři (80 let a více) a osoby zdravotně postižené, kterým poskytují pečovatelské služby a službu osobní asistence v jejich přirozeném domácím prostředí. Službu osobní asistence poskytují i dětem a handicapovaným lidem od šesti let věku.

Nabídka služeb a péče zařízení:
 
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů
 • Péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů
 • Sociálně - terapeutické činnosti (úřední i osobní záležitosti, spolupráce s  rodinami, pomoc rodinným příslušníkům, kontakty se sociálním prostředím mimo DS)
 • Odvoz / doprovod k lékaři
 • Pomoc při zajištění stravy (dovoz)
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Pronájem zdravotnických pomůcek (lůžka, chodítka, mechanické vozíky atd.)

 • Kontaktní informace

 

DomA - domácí asistence

Stiborská 531/40

747 27 Kobeřice

Telefon:

+420 606 168 192 (sociální služby)

+420 725 772 368 (kompenzační pomůcky)

E-mail: domaciasistence@seznam.cz

https://www.domakoberice.cz/

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory DomA - Domácí asistence za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


 • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...