NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

DPS 6. května

Foto DPS

DPS 6. května


  • Posláním pečovatelské služby, kterou Centrum sociálních služeb Kojetín poskytuje, je poskytovat pomoc osobám, které z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení mají sníženou soběstačnost a ocitly se v nepříznivé sociální situaci, jež vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba je poskytována v jejich domácnosti popřípadě v  sídle poskytovatele pečovatelské služby, a to na základě individuálních potřeb.

 

Cílem pečovatelské služby je uživatel, který:

  • zůstává ve svém přirozeném domácím prostředí
  • má možnost zachovávat si v maximální možné míře svoje schopnosti, dovednosti, zvyklosti
  • má možnost nadále udržovat sociální vztahy a kontakty se společenským prostředím (prevence před sociálním vyloučením)

 

Kapacita terénní formy poskytování:

  • počet klientů – 75 (jde o max. denní kapacitu)
  • max. denní kapacita dovozu obědů 55 (jídlonosičů) v pracovní dny

 

Kapacita ambulantní formy poskytování:

  •  počet klientů – 5 (jde o max. denní kapacitu)

                                    DPS 6. května


  • Kontaktní informace

 

DPS 6. května

6. května 1160

752 01 Kojetín

Vedoucí soc. služby, sociální pracovnice

Mgr. Alena Vaculíková, Dis. +420 792 310 357 poradna@css.kojetin.cz

Sociální pracovnice – koordinátor

Lenka Pazderová, DiS. +420 581 762 282
+420 775 753 342
soc.prac@css.kojetin.cz

 

http://css.kojetin.cz/verejny-zavazek/

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory DPS 6.května za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


  • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...