NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Domov pro seniory Hořice

Sociální služby města Hořice - domov pro seniory + domov se zvláštním  režimem – Hořice | netfirmy.cz

Domov pro seniory Hořice


Posláním pečovatelské služby je poskytovat sociální službu občanům, kteří vzhledem ke svému věku, tělesnému postižení, dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nemohou svými silami zabezpečovat základní životní potřeby ve svém domově.
Cílem pečovatelské služby je setrvání občanů co nejdéle v jejich přirozeném domácím prostředí se zachováním sociálních kontaktů.

                                             Domov pro seniory Hořice

Pečovatelská služba je určena občanům města Hořice a spádových obcí (Dachova, Doubrova, Březovce, Chlum, Svatogothardská Lhota):

  • kteří mají zejména z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení sníženou schopnost soběstačnosti a sebeobsluhy v základních životních dovedností a potřebují pomoc jiné fyzické osoby
  • kteří potřebují v průběhu své rekonvalescence pomoc další osoby k zajištění svých základních životních dovednostech a žijí osaměle

 

Kapacita na dovoz obědů je 60 jídlonosičů denně.


  • Kontaktní informace

 

Domov pro seniory Hořice

Riegrova 2111

508 01 Hořice

Ředitelka: Mgr. Zorka Mullerová

Telefon: +420 493 621 038,  603 239 331

E-mail: reditel@ddhorice.cz

https://www.domov-duchodcu-horice.cz/

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Domova pro seniory Hořice za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


  • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...