NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Denní stacionář Slunečnice E. Košťála

Denní stacionář Slunečnice E. Košťála


 • Denní stacionář Slunečnice Pardubice je součástí příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubice, zřizované Magistrátem města Pardubice.
 • Celková kapacita zařízení je 60 uživatelů. Denní stacionář Slunečnice je zařízením sociálních služeb podle § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dle tohoto zákona poskytuje sociální službu ambulantní formou, dle § 46 odst. 1 konkrétně se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
 
Nabídka služeb a péče zařízení:
 
 • Poskytnutí stravy – nutriční péče
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů
 • Péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně - terapeutické činnosti (úřední i osobní záležitosti, spolupráce s  rodinami, pomoc rodinným příslušníkům, kontakty se sociálním prostředím mimo DS)
 • Aktivizační činnosti (smyslem těchto činností je co nejlepší využití volného času uživatelů)
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Odvoz / doprovod k lékaři
 • Společenské a zájmové aktivity
 • Skupinové cvičení
 • Péče o osoby se zdravotním postižením
 • Pomoc při zajištění stravy (dovoz)
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
                                          Denní stacionář Slunečnice E. Košťála
 
Vybavení zařízení:
 
 • Společenská místnost
 • Jídelny
 • Terapeutická dílna
 • Zahrada
 • Internet
 
Doplňkové služby (vlastní nebo externí):
 
 • Kadeřnice
 • Pedikérka
 • Knihovna

 • Kontaktní informace

 

Denní stacionář Slunečnice E. Košťála

Erno Košťála 1017

530 12 Pardubice

tel: 466 304 924 728 647 508

http://ssmpce.cz/ds-slunecnice

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Denního stacionáe Slunečnice E. Košťála za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


 • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...