NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

HORIZONT - penzion pro seniory

HORIZONT - penzion pro seniory


 • Horizont – je nestátní neziskovou organizací (církevní právnickou osobou), jejímž posláním je poskytovat sociální péči, služby a pomoc především seniorům, případně dalším dospělým občanům, kteří potřebují pomoc v různých důležitých oblastech života, přitom však nepotřebují nepřetržitou zdravotnickou pomoc a péči.

                                                   

 • Snaží se zamezovat sociálnímu vyloučení seniorů, poskytnout jim vyhovující životní prostředí a přiměřené sociální kontakty. Těchto cílů dosahují pomocí pečovatelské služby či denního stacionáře, které umožňují udržet klienty v jejich domácím prostředí a vztazích. Další možností pak je trvalé ubytování v penzionu. Klientům všech našich služeb nabízí rozmanité a přiměřené aktivity, podněty a životní program.

Nabídka služeb a péče zařízení:
 
 • Poskytnutí ubytování
 • Poskytnutí stravy – nutriční péče
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů
 • Péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně - terapeutické činnosti (úřední i osobní záležitosti, spolupráce s  rodinami, pomoc rodinným příslušníkům, kontakty se sociálním prostředím mimo DS)
 • Aktivizační činnosti (smyslem těchto činností je co nejlepší využití volného času uživatelů)
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Ošetřovatelská péče
 • Odvoz / doprovod k lékaři
 • Společenské a zájmové aktivity
 • Zooterapie
 • Masáže
 • Pomoc při zajištění stravy (dovoz)
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Pronájem zdravotnických pomůcek (lůžka, chodítka, mechanické vozíky atd.)
 
Vybavení pokojů:
 
 • Vybavení nábytkem
 • Vlastní sociální zařízení
 
Vybavení zařízení:
 
 • Společenská místnost
 • Jídelny
 • Zahrada

 • Kontaktní informace

 

HORIZONT - penzion pro seniory

Na Vrchmezí 8/230 1

60 00 Praha 6

Tel.: 233 101 421, 220 921 242

e-mail: info@centrumhorizont.cz

Kontakty pečovatelská služba:

Mgr. Daniela Töpferová

(sociální pracovnice)

233 101 437

Romana Miňovská

(pečovatelka)

Tel.: 233 101 422; 608 414 801

Petra Vojáčková

(pečovatelka)

Tel.: 233 101 422; 777 670 692

https://www.centrumhorizont.cz/

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Horizontu - penzionu pro seniory za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


 • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...